Skejbyparken - 117 nye kollegieboliger

S&M er ingeniørrådgiver på projekt bag opførelsen af Skejbykollegiet, og varetager projektering, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn. Opgaven omfatter design og projektering samt udarbejdelse af en samlet lokalplan for to byggefelter (barmarksprojekter), sideløbende med projektering af dispositionsforslag og udbud i totalentreprise, tilsyn og byggeledelse i fbm opførelse af de nye kollegieboliger. De nye boliger opføres i tre etager og fordeler sig på 4.598 m2. Anlægssum ca. 57 mio. kr.

Læs mere.

 

Risskov Brynet - 106 almene boliger

S&M er projektleder for ingeniørfagene på opførelsen af et ambitiøst boligprojekt, der projekteres til opnåelse af den ambitiøse bæredygtighedscertificering, DGNB Guld. S&M varetager desuden også byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering for projektet, der består af ungdomsboliger, handicapboliger til primært autister, og familieboliger, herunder også små boliger der skal beboes af flygtninge, samt parkeringskælder og udearealer. Projektet har opnået DGNB Guld præcertificering. Anlægssum 160 mio. kr.

Læs mere.

 

Sct. Jørgens Park - 42 familieboliger

42 nye familieboliger på 110-150 mopføres i Sct. Jørgens Park i Næstved. Spangenberg & Madsen har ydet teknisk ingeniørbistand til totalentreprenør Hoffmann A/S, bl.a. energirammeberegninger og elteknisk bistand, som underrådgiver til ING-Group. Bygherre er JH Administration A/S / Ejendomsselskabet Sct. Jørgens Park. Indflyting medio 2019.

Anlægssum: 75 mio. kr.

Læs mere.

 

 

Fleksible boliger i Egedal

S&M er sagsansvarlig for de tekniske fag på opførelsen af 119 fleksible og billige boliger, der i første omgang er tiltænkt at skulle huse flygtninge. Projektet er unikt i ingeniørmæssig forstand. Boligerne er så små at gængse løsninger til opvarmning og ventilation nemt sprænger målene for prisen, hvorfor det har været nødvendigt at tænke kreativt, uden at gå på kompromis med robusthed, driftsvenlighed, lovkrav og energikrav i BR2020. Boligerne er projekteret på en måde, der gør det nemt senere at sammenlægge dem til større familier.

Læs mere.

 

Helhedsplan Rosenhøj - renovering

Boligområdet Rosenhøj, i Aarhus Syd, har gennemgået et omfattende renoveringsprojekt, hvor Spangenberg & Madsen har varetaget ingeniørrådgivning. Projektets formål var at løfte byggeriet til et livligt og moderne boligområde. Fokus har især været på energioptimering og liveability med læringsstationer, gårdhaver, nye boliger, nyt varme- og ventilationssystem mm. Efter renoveringen blev projektet udvidet til at omfatte projektering af yderligere 22 boliger og en lægeklinik, samt etablering af videoovervågning som kriminalpræventivt tiltag.

Anlægssum 900 mio. kr. 

 

Ceresbyen i Aarhus - ny bydel

Ceres-byggeriets grund i Aarhus midtby undergår i disse år en større transformation til en ny bydel med uddannelsesmiljø, boliger, butikker, caféer, erhvervslokaler, bypark og andet. S&M medvirker ved projektering af boliger og erhverv på byggefelt 2, 6, 8 og 9, der er tegnet af forskellige arkitekter og opføres i totalentreprise, samt ved tilblivelsen af det nye VIA Campus University Aarhus C.

Ca. 50.000 m2 boliger, 6.500 m2 erhverv og 43.000 m2 universitet.

Læs mere.

 

Højstrupparken - renovering af 606 boliger

Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense, har i 2014 iværksat en omfattende renovering af Højstrupparken i Odense, hvor S&M yder teknisk ingeniørrådgivning på renovering af to prøvelejligheder, og afsnit 1, 2 og 3, der fordeler sig på boligblokke, rækkehuse, ejendomskontor, fælleshus, udearealer, herunder opholds- og parkeringsarealer. S&M er underrådgiver til Viggo Madsen A/S. Nogle beboere genhuses, mens andre er i drift under renoveringen.

Anlægssum: 596 mio. kr.

Læs mere.