Ring til os på43 44 60 00
 

Kongsdal Gods - renovering af fredet gods

Kongsdal Gods i Mørkøv er en historisk herregård, hvis fredede hovedbygning blev opført i årene 1588-1598. Nye ejere har valgt at lade godset restaurere. Spangenberg & Madsen varetage ingeniørrådgivning, udbudsproces og tilsyn for vvs, ventilation og kloak i forbindelse med renoveringen, der kræver en særlig nænsomhed med respekt for de historiske materialer og udtryk.

Læs mere...

 

 

Homens Kanal 7, København

Holmens Kanal 7 er en historisk og delvist fredet handelsbygning fra 1862, med en unik historie som et af de første varehuse i København. Jeudan ejer bygningen og har engagerer Spangenberg & Madsen til at varetage den komplette ingeniørrådgivning som projektleder og sagsingeniør for el, vvs, ventilation, køling, varme og indeklima, kloak, CTS, brand og sikring i forbindelse med en totalrenovering og ombygning af de 7.150 kvm der transformeres til et flerbrugerhus.

Læs mere...

 

Havnegade og Tordenskjoldsgade

Totalrenovering af fem sammenhængende, bevaringsværdige og delvist fredede bygninger med boliger og kontorlejemål, centralt i København. Jeudan ejer bygningerne og har engageret S&M som projektleder for alle ingeniørfagene, inkl. konstruktioner. S&M har projekteret el, vvs, ventilation, CTS, brand og sikring og har løbende udført tilsyn under udførelsen.

Areal: 11.200 kvm.

Læs mere...

 

Gustmeyers Gaard

Gustmeyers Gaard er en af Københavns første nyklassicistiske ejendomme beliggende i hjertet af København. Spangenberg & Madsen har i overensstemmelse med reglementerne for fredede bygninger ydet teknisk ingeniørrådgivning i forbindelse med renoveringen. Projektet har haft fokus på minimering af energiforbrug og samtidig at bringe bygningens herskabelige elegance til live igen i en fin forening med et moderne og funktionelt kontormiljø. S&M har udarbejdet projektforslag, forprojekt, projektering af installationer, myndighedskontakt med mere. Foto af Kristian Holm, tilhører Krydsrum Arkitekter. Læs mere.

 

Ceres Plaza, byggefelt 2

Ceres-bryggeriets grund i Aarhus Midtby undergår i disse år en større transformation til en ny bydel. Det historiske aspekt i den eksisterende arkitektur har været væsentligt at bevare. Således er den gamle facade bevaret, mens der er bygget nyt bag facaden, og byggeriet rummer nu 208 lejeboliger samt 5.320 m2 erhverv. S&M yder teknisk ingeniør- og dokumentationsbistand i projekterings- og byggefasen, hovedprojekt og projektopfølgning, samt tilsyn.

Læs mere.

 

Roskilde Domkirke - husrådgiver

Et af Danmarks gejstlige højsæder, Roskilde Domkirke, hvis oprindelse kan føres tilbage til omkring år 1200, har som mange andre af vores pompøse bygninger gennemgået mange restaureringer og tilbygninger. S&M har siden 1966 været tilknyttet som rådgiver på alle discipliner indenfor el-installationer,  der overalt er udført med store pietet og hensyntagen til husets arkitektur. De senere år er der udført projektørbelysning på domkirkebygningerne, gennemgang af og måling af lynlederanlægget samt sikringsscreening og registrering i forbindelse med mulig udskiftning af låsesystem mm. Læs mere.

 

Hotel d'Angleterre - totalrenovering

Da Hotel d'Angleterre gennemgik en totalrenovering var S&M med som teknologirådgiver. Renoveringen omfattede omkring 19.000 m2, fordelt på 90 forskellige værelser, kongressale, restaurant, lounge, mm. S&M varetog projektering af samtlige nye elektriske installationer, herunder kraft- og svagstrøm, føringsveje, belysning, sikkerhedsbelysning, IT installationer og udførte tillige beskrivelser af anlæg for bygningsautomation/CTS.

Anlægssum trecifret millionbeløb.

Læs mere.