Energi og bæredygtighed


Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og samarbejdspartnere for at sikre bæredygtigheden i projekterne gennem miljø- og energirigtig projektering, blandt andet ud fra tilgængelige bygningsdata, såsom forbrugsdata og energimærkningsdata.

I Danmark bliver op mod halvdelen af det samlede energiforbruget anvendt i bygninger. Derfor er det afgørende, at dette forbrug reduceres, hvis vi som nation skal nå de mål, vi har sat os.

Hos Spangenberg & Madsen ved vi, hvordan bygninger projekteres med sigte på et lavt energiforbrug – herunder lavenergiklasse 2015, 2020, passivhuse m.v.

Vi arbejder med at mindske brugen af ressourcer mest muligt. Det er vejen frem mod at sikre og skabe de bedste betingelser for fredelig sameksistens mellem vores fremtidige generationer og vores planet i al almindelighed.

I de seneste par årtier har der - både ved nybyggeri, men også ved renoveringsprojekter - været stort fokus på anvendelse af energibesparende løsninger, herunder eksempelvis energirigtige belysningsanlæg med optimal udnyttelse af dagslyset, samt anvendelse af miljørigtige materialer. Det er derfor helt naturligt og selvfølgeligt for os at forholde os til bæredygtighedsbegrebet ved altid at udvise størst mulig hensyntagen til miljø og ressourcer.

Vi kan i S&M hjælpe dig som bygningsejer med at klarlægge energiforbruget, finde besparelsespotentialer og beregne tilbagebetalingstider mv. Endvidere kan vi lægge en plan for det løbende vedligehold, forbedring af bygningen og dens energiforbrug, eller planlægge en totalrenovering af bygningen til den energimæssige formåen, du skulle ønske.

Spangenberg & Madsen kan hjælpe dig som bygningsejer med at få et samlet overblik over bygningens samlede miljøbelastning fra vugge til vugge; C2C – dette kunne for eksempel være med en bæredygtighedscertificering i DGNB, BREEAM, LEEDS og lignende.

Vi tilbyder endvidere rådgivning indenfor energiproduktion og distribution med vedvarende energikilder.

 

Opnå energibesparelser og forbedringer ifht indeklima og miljø

Vi arbejder innovativt med anvendelse af nye materialer og teknologier, men også ved at gå alternative veje med den kendte teknologi, og dermed udnytte denne endnu bedre, herunder i form af databaseret energieffektivisering/-energistyring.

Indenfor de traditionelle områder for tekniske anlæg, er der en lang række tiltag, der kan bringes ind i projekterne, og som hermed er med til at nedbringe energiforbruget, uden forringelse af komforten.

Fokus på energioptimeringer for de tekniske anlæg går blandt andet ud på at registrere og anskueliggøre alle energiforbrugende komponenter i installationerne, hvorefter driften af disse skal minimeres mest muligt, naturligvis med skyldig respekt for deres funktion.

Installationerne skal styres i en fin balance mellem energiforbrug og behovet for ordentligt konditioneret indeklima, god belysningskomfort og hensynet til person- og værdisikring.

Energiforbruget kan sænkes drastisk blandt andet ved anvendelse af

  • ekstra isolering
  • alternative vedvarende energikilder som vind- og solenergi produceret i og på selve bygningsværket, fx ved solafskærmning udført med solceller
  • energieffektive belysningsinstallationer med dagslysstyring efter solindfald og tilstedeværelse
  • behovsstyring af ventilation efter CO-niveau
  • grundvandskøling
  • termoaktive materialer
  • jordvarme- og varmepumpesystemer


Materialer - fleksibilitet og genanvendelighed

Vi har endvidere igennem de sidste mange år arbejdet med valg og substitution af materialer, der nedbringer miljøbelastningen ved fremstilling, montage og anvendelse.

I forhold til fleksibilitet og foranderlighed, skal der tænkes i nødvendig levetid, fremfor i lang levetid. Det er vigtigt, at ressourceforbruget ved fremstilling og genanvendeligheden af bygningsdele, som forventes at skulle udskiftes eller ombygges i brugstiden, samlet minimeres.

Med et faldende energiforbrug til nye bygningers drift, bliver den energi, der er brugt til at opføre og som skal anvendes til at nedrive bygningen, samt miljøbelastningen af de materialer, der er anvendt, mere betydningsfuld.

Husk…

Den reneste og billigste energi – er den der ikke bliver brugt.
 

Nyheder
News

Vundet
Kolleganyt
Katastrofe- og risikomanager
Vundet
S&M ansætter rutineret afdelingsleder

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her