CTS - Chr. Hansens fabriksbygninger 

Spangenberg & Madsen er rådgiver for Chr. Hansen i forbindelse med udskiftning af ældre CTS-anlæg i eksisterende fabriksbygninger. Omfatter detaljeret analyse og registrering af alle eksisterende anlæg, komplekse sammenhænge samt hele processen med udskiftning af anlæg frem til ibrugtagning af nyt CTS-anlæg herunder designgrundlag, projektering af udbudsmateriale, kontrahering, tilsyn samt kvalitetssikring.

Læs mere...

 

Husrådgiver for Royal Greenland i 50 år

S&M A/S har i mere end 50 år løst opgaver for Royal Greenland og har fortsat en rammeaftale med virksomheden. S&M har udført bygherrerådgivning, projektledelse, projektering, audits, dokumentation mm. på en række af projekter. Som et par eksempler kan her nævnes rådgivning ved etablering af SKS-A system, etablering af kompressoranlæg på diverse lokationer, opretning af dokumentation og gennemgang af el-installationer for komplet oliesepareringsanlæg til hellefiskproduktionen.