Ny børnehave, Kildeparken, Aalborg

Byggeriet af børnehaven Kildeparken er et led i transformationen af det udsatte boligområde, Kildeparken i Aalborg Øst, hvor S&M også deltager i projektering af boliger mv. S&M har varetaget projektering af tekniske installationer, som underrådgiver til Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, herunder afklaring med arkitekt samt koordinering med landsskabsarkitekt vedrørende installationer i terræn.

Anlægssum 6 mio. kr. Illustration: KPF Arkitekter

 

 

Mølleholmskolen - ombygning mm.

Høje-Taastrup Kommune lader to skoler, Grønhøjskolen og Parkskolen og deres specialpædagogiske fritidstilbud fusionere  til Mølleholmskolen ved om- og tilbygning af Grønhøjskolen med tilhørende SFO, Møllehøj. Foruden folkeskole rummer skolen tre specialafdelinger for børn med særlige vanskeligheder. S&M har været ingeniørrådgivere på projektet og blandt andet projekteret tekniske installationer, sikringsanlæg (AIA, ADK) og brandtekniske installationer (ABA, varsling, ABDL), samt udarbejdet brandstrategi.

Anlægssum 35 mio. kr.

 

Daginstitution på Amagerfælledvej

S&M har været med som rådgiver på byggeriet af en ny bæredygtig integreret børneinstitution, opført for Københavns Kommune. Byggeriet er udført i energiklasse BR2015 med optimal fokus på energiforbrug og indeklima med solcelleanlæg, naturlig ventilation mm. S&M har udført projekt for de el-tekniske og sikringstekniske anlæ,g herunder dagslys- og tilstedeværelsesstyret belysningsanlæg, brandalarmanlæg, tyverialarmanlæg samt installationer i terræn for belysning og kraft.

Anlægssum 27,5 mio. kr. Illustration: Mangor & Nagel

 

Laurbjerg Børnehave, Skolevej 8 i Langå

I forbindelse med sammenlægningen af Børnehuset Houlbjerg og Laurbjerg Børnehave har S&M ydet teknisk bistand med udførelse af hovedprojektering og projektopfølgning på el-installationer. I forbindelse med sammenlægningen valgte man at fjerne den eksisterende børnehavebygning og opføre en ny institution, som via en gangbro blev koblet til den eksisterende SFO-bygning, der således blev bevaret. Den nye børnehave har plads til 100 børn og rummer i alt 5 grupperum, multirum, fællesrum, køkken, kontorer mm.

Anlægssum 11 mio. kr.  Illustration: Birch & Svenning Arkitekter

 

Rosmus Børnehus - integreret institution

S&M har medvirket ved opførelsen af en ny integreret daginstitution  i Ebeltoft. Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2015, med solcelleanlæg, CTS styring, og særligt fokus på indeklima og akustik. Det nye børnehus har plads til 88 børn og 15 voksne og er bygget op omkring en indre gade, der i hver ende munder ud i et slags torv med gode fællesarealer. S&M har ydet teknisk ingeniørbistand og udført hovedprojekt for de el-tekniske installationer herunder kraft, belysnings- og sikringsanlæg.

Anlægssum 14 mio. kr. Foto: RegnbuenArkitekter.dk