Intelligent byggeri

Vi har igennem de seneste år deltaget aktivt i den stadig stigende integration af installationerne, som gør at fleksibilitet og funktionalitet kan udbygges markant. Dette er yderligere accelereret i forbindelse med de skærpede krav til energirammerne, der stiller særlige krav til bygningernes installationer og ikke mindst driften.

Det er altid en balancegang, hvor meget eller hvor lidt, der skal integreres, og til hvilket funktionsniveau, installationernes samspil skal bringes. Vi er meget bevidste om denne dualitet mellem al den spændende teknik og bevidstheden om, at den ikke er bragt til verden for teknikkens skyld …


Et korrekt disponeret og dimensioneret intelligent anlæg kan spare på energien, optimere driften af huset herunder rengøring, nødvendig service og vedligehold med videre, og kan dermed sikre en bedre økonomi.
 

Vi er med andre ord en kompetent partner i planlægning, projektering og idriftsættelse af installationerne i det intelligente hus, hvoraf installationerne blandt andet kan bestå af følgende overordnede systemer:

  • BMS (Building Management System)
  • CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)
  • IBI (Intelligente Bygningsinstallationer)
  • SMS (Security Management System)
  • FOE (Forbrugs- og Energiregistreringssystemet)
  • FM (Facility Management)


Generelt om energistyring

Det er et ufravigeligt krav, at bygningerne skal energidesignes og at det overordnede BMS-anlæg skal udformes med en klar strategi for et lavt energiforbrug.

 

BMS skal i udstrakt grad optimere energiforbruget ved at tilpasse køle- og opvarmningsbehov til de aktuelle belastninger, og bygningsautomatikken skal derfor styre rumtemperaturer via rumtermostater, PIR-følere og CO2-følere som regulerer radiatorer, luftmængder og solafskærmning. PIR- og dagslysfølere styrer belysning og ventilation.

 

Der bør i de fleste tilfælde være mulighed for en vis grad af manuel overstyring af solafskærmning, rumtemperatur og belysning. Det er nødvendigt med mulighed for manuel overstyring, da erfaringer viser at brugerne ellers føler sig ”låst” af automatikken med lavere tilfredshed til følge.

 

Anlægget skal på den baggrund være intelligent, således at uhensigtsmæssig brug ved brugernes overstyring ikke giver et uhensigtsmæssige energiforbrug - fx skal der ikke køles, når solafskærmningen er oppe og ikke varmes, når vinduerne står åbne. Brugernes overstyring skal endvidere automatisk blive nulstillet løbende, i passende omfang og rytme efter husets brug.

 

Nyheder
News

Bliv S&M'er
Tildeling af rammeaftale
Bliv en del af en god kultur
Certificeret for fjerde gang
Nyt job?

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her