CPH - Kølecentral og bagagefabrik

S&M har ydet bygherrerådgivning til Københavns Lufthavne ifbm ny kølecentral, Kølecentral Vest (KCV) og ny bagagefabrik, BFW Baggage Factory West, og varetaget den tekniske rådgivning ifbm omlægning af eksisterende højspæn­dingskabler samt forunder­søgelser ifbm Teknisk Masterplan for ny 10 kV sløjfe mellem Kastrup Koblingsstation og KCV og bagagefabrikken. Endvidere bygherrens repræ­sentant ifbm test og commissioning, herunder formidling af CPHs meget komplekse krav og retningslinjer.

Læs mere

 

CPH CSC - Udvidelse af sikkerhedskontrol

I forbindelse med ønsket om at udvikle lufthavnen til i fremtiden at kunne betjene 40 millioner rejsende om året mod cirka 25 millioner rejsende nu, er sikkerhedskontrollen i den eksisterende bygning blevet udvidet med plads til flere og længere kontrolspor baseret på ny teknologi samt et større køstyringsareal.  S&M har været rådgivere på el-forsyning, IT-installationer, sikringsanlæg, hovedprojekt, projektopfølgning og tilsyn.

Anlægssum 300 mio. kr. 

 

 

CPH - Biludlejningscenter, P1

S&M har ydet teknisk rådgivning fra projektforslag til hovedprojekt af VVS, ventilation, og elektriske installationer, samt energi- og indeklimasimuleringer brand, sikring og tilsyn. Opgaven har haft fokus på integration af installationerne i det eksisterende parkeringshus, der udfordres af en lav loftshøjde, samt at minimere bygge- og driftsomkostninger for byggeriet.

Anlægssum 12 mio. kr.

 

 

CPH - Ombygning af Terminal 2, Arkaden

S&M har været fagleder og rådgiver for el-tekniske anlæg og koordinator på bygherreleverancer for el, sikring og IT. Projektet omfattede blandt andet 1400 m2 ekstra plads til passagererne, nye check-in pulte, hævede lofter, dynamisk skiltning og "way-finding" mm. Det kan nævnes, at S&M, i samarbejde med Holm & Grut, har været med til at designe og udvikle nye effektfulde belysningsarmaturer, der er baseret på nyeste LED teknologi.

Anlægssum ca. 100 mio. kr.

 

Doha New International Airport, Qatar

Spangenberg & Madsen har ydet teknisk bistand fra Danmark samt på site i DOHA i forbindelse med projektering og udførelse af el-arbejder for det komplette bagagesorterings- og udleveringsanlæg i den nye lufthavn, som Qatar har bygget. 

Terminalbygningen er 590.000 m2, og bagageanlægget har en kapacitet på 25 mio. passagerer - forberedt til at kunne udvides til det dobbelte.

Anlægssum 11. mia. $.