Mød S&M'erne Morten, Bárður og Claus

S&M er en vidensvirksomhed - og vi lever af vores dygtige hoveder. Læs med her, hvis du vil høre lidt om det at være S&M'er fra nogle af de kloge hoveder. Vi har stillet dem tre spørgsmål ...

 

 

Morten Nowak, el-installatør og eksamineret sikringsleder

 

Hvorfor valgte du S&M?

  - Jeg kan huske, da jeg mødtes med Michael Rasmussen [adm. direktør], at han virkede sympatisk. Han fortalte historien om S&M, og at virksomheden var i gang med et generationsskifte. Det, han fortalte, og den passion han talte med, tiltrak mig. Han fortalte også om S&M’s arbejdsområder, og hvad firmaet gerne ville. Der skulle være fokus på nicheområder. Det tiltrak mig også.

 

Hvad gør det spændende at arbejde i S&M?

  - Tilbage til de her nicheområder. Mine arbejdsopgaver har været meget varierende. Jeg har for eksempel arbejdet med forsyningssikkerhed og selektivitetsanalyser, det vil sige, hvordan er forsyningsforholdene, og om afbrydelsesmateriel er korrekt indstillet i forhold til normale forsyningsforhold og nødforsyning. Hertil har det handlet om at udarbejde teoretiske beregninger og efterfølgende vise det i praksis. For eksempel har jeg slukket for et hospital i drift, hvor jeg analyserede nuværende selektivitet for eksempel i forhold til startstrømme, foretog beregning af nye selektivitetsindstillinger og afslutningsvist kontrollerede indstillingerne i praksis. Under den praktiske del af opgaven, blev der foretaget en fuldskalatest for at vise, at de teoretiske beregninger var korrekte. At foretage denne type afprøvninger under normal drift af hospitalet, midt på dagen, gjorde mig en smule spændt, især fordi sygehusdirektøren stod ved siden af mig under afbrydelsen. 

 

Morten arbejder på vores kontor i Københavns lufthavn, og vi spørger ham, hvordan det er at arbejde for lufthavnen. Han fortæller: 

 

 - Opgaverne i lufthavnen varierer også meget, hvilket gør det spændende. På nuværende tidspunkt arbejder jeg med fuldskalatest på de tekniske varslingsanlæg i lufthavnen. Det er fagligt udfordrende opgaver, hvor der bliver stillet krav til at undersøge, hvordan tingene skal gøres. Det er typisk ikke noget, du bare kan have på rygraden. Vi arbejder både med sikkerhed i form af brand og varsling, og projektering af højspændingsanlæg. Det er denne variation i opgaverne, der gør det spændende.

 

Hvad motiverer dig særligt ved at arbejde i S&M?

  - Man er selv med til at bestemme det ansvarsniveau, man gerne vil have. Du får lov til at styre dine projekter, så meget, du ønsker. Og når du så ønsker at få hjælp, så står ledelsen klar til at hjælpe. Der bliver også lyttet til, hvilke arbejdsopgaver man ønsker at påtage sig, og virksomheden er villig til at investere i ens kompetenceudvikling. Det motiverer, at S&M gerne vil være med til at udvikle en. Michael Rasmussen ser jeg ikke kun som direktør, men lige så meget som en kollega. Han er frisk på at komme med input til projekter og vil gerne høre, om hvad man foretager sig. Denne flade struktur og den gode dialog med ledelsen er også meget motiverende. 

 

 

 

Bárður Fríði Skaalum, VVS og ventilationsingeniør

 

Hvorfor valgte du S&M?

  - Jeg kan godt lide, at det er en relativt lille virksomhed. Opgaverne er meget varierede, fordi vi sælger ydelser inden for energi, indeklima, VVS og ventilation, men har et begrænset antal medarbejdere. Man bliver derfor nødt til at kunne lidt forskelligt. Derfor valgte jeg S&M, fordi jeg havde en forventning, om at jeg skulle løse mere varierede opgaver, og dermed fik mere erfaring på rygraden. Hos S&M sidder jeg med mange forskellige opgaver inden for energi, indeklima, vvs og ventilation.

 

Hvad gør det spændende at arbejde i S&M?

  - Det, der gør det spændende, er, at vi får ansvar med det samme, og man får det ansvar, man vil have. Når man får en opgave, bestemmer man selv, hvordan man løser den. Der er selvfølgelig god hjælp at hente hos vores kompetente kollegaer, hvis man er i tvivl. Det er især spændende at kunne følge processen fra start til slut, og se, at det man har siddet og projekteret, bliver udført i virkeligheden. Det giver en god fornemmelse at kunne se det færdige produkt.

 

Hvad motiverer dig særligt ved at arbejde i S&M?

  - Det er, at jeg kan sætte mit præg på opgaverne, få ejerskabsfornemmelse og selv kan bestemme, hvordan opgaverne bliver løst. I S&M er der en meget flad ledelsesstruktur, og det kan jeg godt lide. Der er meget kort proces fra idé, til at du tager fat i beslutningstager og får implementeret idéerne i projektet eller virksomheden. Jeg oplever at der bliver taget godt imod idéer og input, og at man bliver hørt.

 

 

Claus Filholm, Projektchef, installationer

 

Hvorfor valgte du S&M? 

 - Min interesse er klart bygningernes installationer, og derfor passer det rigtig godt med S&M, som har teknik og installationer som primært fokus. Jeg fandt det også spændende at indgå i en tværfaglig funktion, hvor man, med ens kollegaer, kan bidrage til at drive projekterne effektivt i mål inden for rammerne og i god kvalitet. Derudover bidrager jeg gerne med min faglige viden og erfaring, så dét at hjælpe de yngre og samle kræfterne på projekterne motiverer mig meget.

 

Hvad gør det spændende at arbejde i S&M?
 - Jeg synes, det er nærheden både til projekterne, men også til den interne organisation og alle kollegaerne.
Opgaverne har en god størrelse, hvor processen er hurtig og enkel. S&M er i vækst, og der kommer flere og større opgaver til.

 

Hvad motiverer dig særligt ved at arbejde i S&M? 
 - Det er den effektive og flade struktur og den hurtige søsætning af projekterne.
Jeg synes, processen omkring byggeri og rådgivning ofte kan have en tendens til at blive kompliceret i et omfang, der ikke er gavnlig for nogen parter. Derfor er der særligt motiverende at være i S&M, hvor formen er meget konstruktiv og direkte, og hvor man har indflydelse på at sikre en værdiskabende proces fremadrettet.

 

 

 

Nyheder
News

Tildeling af rammeaftale
Bliv en del af en god kultur
Certificeret for fjerde gang
Bliv S&M'er
Nyt job?

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her