Mød S&M'erne Morten, Bárður og Jakob

S&M er en vidensvirksomhed - og vi lever af vores dygtige hoveder. Læs med her, hvis du vil høre lidt om det at være S&M'er fra nogle af de kloge hoveder. Vi har stillet dem tre spørgsmål ...

 

 

Morten Nowak, el-installatør og eksamineret sikringsleder

 

Hvorfor valgte du S&M?

  - Jeg kan huske, da jeg mødtes med Michael Rasmussen [adm. direktør], at han virkede sympatisk. Han fortalte historien om S&M, og at virksomheden var i gang med et generationsskifte. Det, han fortalte, og den passion han talte med, tiltrak mig. Han fortalte også om S&M’s arbejdsområder, og hvad firmaet gerne ville. Der skulle være fokus på nicheområder. Det tiltrak mig også.

 

Hvad gør det spændende at arbejde i S&M?

  - Tilbage til de her nicheområder. Mine arbejdsopgaver har været meget varierende. Jeg har for eksempel arbejdet med forsyningssikkerhed og selektivitetsanalyser, det vil sige, hvordan er forsyningsforholdene, og om afbrydelsesmateriel er korrekt indstillet i forhold til normale forsyningsforhold og nødforsyning. Hertil har det handlet om at udarbejde teoretiske beregninger og efterfølgende vise det i praksis. For eksempel har jeg slukket for et hospital i drift, hvor jeg analyserede nuværende selektivitet for eksempel i forhold til startstrømme, foretog beregning af nye selektivitetsindstillinger og afslutningsvist kontrollerede indstillingerne i praksis. Under den praktiske del af opgaven, blev der foretaget en fuldskalatest for at vise, at de teoretiske beregninger var korrekte. At foretage denne type afprøvninger under normal drift af hospitalet, midt på dagen, gjorde mig en smule spændt, især fordi sygehusdirektøren stod ved siden af mig under afbrydelsen. 

 

Morten arbejder på vores kontor i Københavns lufthavn, og vi spørger ham, hvordan det er at arbejde for lufthavnen. Han fortæller: 

 

 - Opgaverne i lufthavnen varierer også meget, hvilket gør det spændende. På nuværende tidspunkt arbejder jeg med fuldskalatest på de tekniske varslingsanlæg i lufthavnen. Det er fagligt udfordrende opgaver, hvor der bliver stillet krav til at undersøge, hvordan tingene skal gøres. Det er typisk ikke noget, du bare kan have på rygraden. Vi arbejder både med sikkerhed i form af brand og varsling, og projektering af højspændingsanlæg. Det er denne variation i opgaverne, der gør det spændende.

 

Hvad motiverer dig særligt ved at arbejde i S&M?

  - Man er selv med til at bestemme det ansvarsniveau, man gerne vil have. Du får lov til at styre dine projekter, så meget, du ønsker. Og når du så ønsker at få hjælp, så står ledelsen klar til at hjælpe. Der bliver også lyttet til, hvilke arbejdsopgaver man ønsker at påtage sig, og virksomheden er villig til at investere i ens kompetenceudvikling. Det motiverer, at S&M gerne vil være med til at udvikle en. Michael Rasmussen ser jeg ikke kun som direktør, men lige så meget som en kollega. Han er frisk på at komme med input til projekter og vil gerne høre, om hvad man foretager sig. Denne flade struktur og den gode dialog med ledelsen er også meget motiverende. 

 

 

 

Bárður Fríði Skaalum, VVS-ingeniør

 

Hvorfor valgte du S&M?

  - Jeg kan godt lide, at det er en relativt lille virksomhed. Opgaverne er meget varierede, fordi vi sælger ydelser inden for energi, indeklima, VVS og ventilation, men har et begrænset antal medarbejdere. Man bliver derfor nødt til at kunne lidt forskelligt. Derfor valgte jeg S&M, fordi jeg havde en forventning, om at jeg skulle løse mere varierede opgaver, og dermed fik mere erfaring på rygraden. Hos S&M sidder jeg med mange forskellige opgaver inden for energi, indeklima, vvs og ventilation.

 

Hvad gør det spændende at arbejde i S&M?

  - Det, der gør det spændende, er, at vi får ansvar med det samme, og man får det ansvar, man vil have. Når man får en opgave, bestemmer man selv, hvordan man løser den. Der er selvfølgelig god hjælp at hente hos vores kompetente kollegaer, hvis man er i tvivl. Det er især spændende at kunne følge processen fra start til slut, og se, at det man har siddet og projekteret, bliver udført i virkeligheden. Det giver en god fornemmelse at kunne se det færdige produkt.

 

Hvad motiverer dig særligt ved at arbejde i S&M?

  - Det er, at jeg kan sætte mit præg på opgaverne, få ejerskabsfornemmelse og selv kan bestemme, hvordan opgaverne bliver løst. I S&M er der en meget flad ledelsesstruktur, og det kan jeg godt lide. Der er meget kort proces fra idé, til at du tager fat i beslutningstager og får implementeret idéerne i projektet eller virksomheden. Jeg oplever at der bliver taget godt imod idéer og input, og at man bliver hørt.

 

 

 

Jakob E. Malmqvist, VVS-ingeniør

 

Hvorfor valgte du S&M?

  - Det kom sig af, at jeg tidligere havde været i en større ingeniørvirksomhed. Jeg har siden studietiden prøvet forskellige steder, både store og små steder. Jeg blev dog hurtig sikker på, at det var mindre virksomheder, hvor man har en relativt flad ledelsesstruktur, som tiltalte mig. Det var altså størrelsen på virksomheden, der tiltræk mig. Man kan gå direkte til ledelsen. Det handler kort og godt om at løse opgaven her i S&M og i mindre grad om at holde styr på en masse intern kontrol og afkrydsningsskemaer, fordi organisationen ikke er større. Selvom virksomheden er vokset over de senere år, har man stadig bevaret fokus på den nære ledelse og på en gennemskuelig og simpel struktur, så man kan holde fokus på opgaven. Det tiltaler mig meget.

 

Hvad gør det spændende at arbejde i S&M?

  - Det er forskellige og varierende opgaver, og qua størrelsen kommer man til at arbejde med lidt af hvert. Det kan være små projekter med renovering af et par hundrede kvadratmeter, eller det kan være store projekter med mange tusinde kvadratmeter, der skal bygges. Og så får vi også nogle meget varierede opgaver, fordi vi kan noget specielt. Det kan være sikring eller brand, som kan bringe nogle andre opgaver ind og give en større pallette af arbejdsområder, end hvis vi alene var el- eller vvs-rådgivere.

 

Hvad motiverer dig særligt ved at arbejde i S&M?

  - Det er det utroligt behagelige arbejdsmiljø og respekten for hinanden og hinandens fag. Der er en forståelse af, at der skal være plads til os alle, og hinandens forskellige fagligheder. Både på kontoret og i byggeprocessen. Jeg behøver ikke at kæmpe internt mellem vores forskellige fagligheder. Der er forståelse. Og så er det også de varierende og alsidige opgaver fx Københavns Lufthavn, Rigspolitiet og andre spændende bygherrer. Der er nogle af opgaverne, der er lidt krydrede og kræver et anderledes greb.

 

 

Nyheder
News

Kunstens Hus, Kildegården
Konkurrencevinder
Ledige stillinger
Toveshøj vundet
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her