Kolleganyt - 29.8.2019

Spangenberg & Madsen ansætter flere dygtige kollegaer

Henover foråret og sommeren har vi fortsat den gode udvikling og udvidet S&M med endnu flere dygtige folk, inden for EL, VVS, CTS og 3D. Varmt velkommen til Troels Fogh Rasmussen, Patrick Sølbek Rasmussen, Signe Schøn Jensen, Christian Elkjær Iversen og Morten Brøgger.

 

Troels Fogh Rasmussen er rådgivende ingeniør med en særlig indsigt i CTS. I sine 15 år i el-branchen har Troels, som både elektriker og elinstallatør, arbejdet i mange kroge af faget og oparbejdet solid erfaring og kendskab til arbejdsgange hos den udførende del af branchen. Erfaringer, der, sammen med hans dybe faglige viden og stærke overblik, medvirker til at gøre ham til en velfunderet, skarp rådgiver. Troels har haft fart på fra start og er på nuværende tidspunkt involveret i CTS-projektet på Nyt Retspsykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, ombygning af et kontorlejemål på Strandvejen i Hellerup og ombygning af Teilum-bygningen på Rigshospitalet, hvor S&M bl.a. er ved at etablere et nyt laboratorium, mens bygningen er i drift. 

 

Patrick Sølbek Rasmussen er nyuddannet elinstallatør og har fem års erfaring fra Forsvaret. I forbindelse med studiet har Patrick arbejdet med lufthavnsprojekter, herunder planlæggelse af strømafbrydelser og besigtigelser, og skrev sit afsluttende speciale om commissioning, som praktikant hos Københavns Lufthavne. Patrick havde derfor et godt kendskab til lufthavnen og dermed et stærkt afsæt for at påtage sig netop lufthavnsopgaverne i rollen som rådgivende ingeniør hos S&M. Siden sin start i april har Patrick således været involveret i blandt andet Terminal 3 Airside Expansion og projekter i forbindelse med etablering af musik og optimalt lys på udvalgte passagerområder i lufthavnen.

 

Signe Schøn Jensen er uddannet bygningskonstruktør og har nogle års erfaring fra en større entreprenørvirksomhed. Hun har blandt andet arbejdet meget med Revit inden for VVS-installationer og ledninger i terræn, og har derved opnået erfaring med projekteringsopgaver. Signe startede hos S&M i maj og har arbejdet med flere 3D-projekter, som et boligprojekt på Bertram Knudsens Vej i Kolding og boligprojektet Sneglehusene i Nye ved Aarhus, som BIG arkitekter har tegnet.

 

Christian Elkjær Iversen er stærkstrømsingeniør med seks års rådgivererfaring i rygsækken. Han har i sin karriere arbejdet meget med banetekniske installationer og andre infrastrukturprojekter, og derfor har det været naturligt at fortsætte med Christian som en af vores nøglepersoner på baneteknik, foruden de mange andre typer opgaver Christian kommer til at arbejde med. Christian har i den første tid derfor arbejdet dels med projekter for Banedanmark og Aarsleff Rail, dels med opførelsen af en ny domicilbygning til Ledernes Hovedorganisation i København.

 

Morten Brøgger er uddannet civilingeniør og ansat som VVS-ingeniør. Morten har desuden en Ph.d. fra Aalborg Universitet, og skrev i samarbejde med SBI en afhandling om udvikling af modeller for energiforbrug i bygninger, med henblik på at lave relevante prioriteringer af energibesparende tiltag. Morten har for nyligt fået udgivet artiklen ”A hybrid modelling method for improving estimates of the average energy-saving potential of a building stock” om samme emne i det anerkendte tidsskrift Science Direct – og som traditionen foreskriver det på universitetet, har Morten derfor også været så flink at give publiceringskage på kontoret.

Hos S&M har Morten indtil videre arbejdet meget med boligprojektet Risskov Brynet, et DGNB GULD projekt i Aarhus, der den 9. september fejrer rejsegilde, og også Campus Hillerød og Bassin 7, B7K, et etageboligbyggeri i Aarhus Ø.

 

 

Det er en stor fornøjelse, at vi den seneste tid har fået så mange nye dygtige kollegaer. Kontorerne summer af liv og produktivitet, alt i mens der arbejdes på højtryk med udvidelse af arealerne i både øst og vest.

 

Tag rigtigt godt imod vores nye kollegaer – vi er sikre på, at de allerede gør en god forskel ude blandt kunder og samarbejdspartnere.

 


Velkommen til vores nye kollegaer: Troels Fogh Rasmussen (CTS-ingeniør), Patrick Sølbek Rasmussen (el-ingeniør), Signe Schøn Jensen (bygningskonstruktør), Christian Iversen (stærkstrømsingeniør) og Morten Brøgger (VVS-ingeniør).
Tilbage

Nyheder
News