Kolleganyt - 19.3.2019

Velkommen til nye kollegaer hos Spangenberg & Madsen

Det er med største fornøjelse, at vi her kan præsentere fem mere eller mindre nye kollegaer, der allerede er faldet godt til hos Spangenberg & Madsen.

 

Flemming Villads Jørgensen er en erfaren herre, der har arbejdet som særdeles respekteret brandingeniør siden 2006. Han har en master i brandsikkerhed og udover at løse almindelige brandtekniske opgaver, er han også certificeret i at brandgodkende mobile konstruktioner, så som telte, tribuner, scener mm. Han er oprindeligt uddannet brandmand og har virket som indsatsleder, og beredskabsinspektør i Randers Kommune. Flemming har således mange års erfaring med beredskabsplanlægning, herunder risikobaseret dimensionering af kommunalt beredskab, bygningsgennemgang, udarbejdelse af fx spredningsanalyser, evakueringsanalyser, brandsimulering, brandstrategier og generel rådgivning om brandsikkerhed. Her hos S&M er Flemming allerede godt i gang med brandrådgivning blandt andet på det nye akutcenter på Regionshospitalet i Viborg, på nogle boligbyggerier og et siloanlæg for korn- og foderstoffer. Læs evt. mere om S&M’s brandrådgivning her.

 

Ditte Lund Beck er uddannet civilingeniør i energi og indeklima i juni 2018 og var frem til 2. januar i år, ansat hos en mindre ventilationsentreprenør. I sin praktiktid var Ditte med på nogle spændende projekter, blandt andre LEGO House i Billund, og i sit speciale havde hun fokus på ”hvordan de blødere aspekter af bygningsdesign, særligt udsyn og privathed, kan indgå i sammenhæng med energieffektivitet, dagslys og termisk komfort i en samlet holistisk tilgang i fremtidens bæredygtige byggeri.” Ditte vil gerne være rådgiver og fortæller, at hun er drevet af et ønske om at være involveret tidligt i projektfaserne, for på den måde bliver det i langt højere grad muligt at bygge bro mellem design og teknik, således at løsningerne bliver både mere æstetiske og helstøbte, men i høj grad også, så man opnår mere bæredygtige og funktionelt holdbare løsninger, til gavn for alle parter. Ditte er godt i gang med rådgiverrollen og har de første par måneder arbejdet med energirammeberegninger, skaktprojektering, ventilationsmodellering mv. på et stort boligbyggeri.

 

Josefine Kjær Høier er vores HR-ansvarlige og varetager rollen i et barselsvikariat. Josefine er faldet hurtigt til i en god overgangsfase med Christina, inden hun gik fra på barsel. Josefine er uddannet Cand. Merc. HRM fra CBS i 2016 og har, sideløbende med sit studie, arbejdet en hel del med forskellige HR-opgaver. Josefine har tidligere været ansat i kommunalt regi, hvor hun har siddet med strategisk HR-udvikling - og har derfor en masse gode erfaringer at trække på og inddrage i sit job her hos S&M. Josefine har haft en travl start hos os, og er lynhurtigt kommet ind i rutinerne og ånden i S&M – fagligt, såvel som socialt. Hun har allerede kastet sig over udvikling og videreudvikling af forskellige tiltag, eksempelvis videreudvikling af vores onboarding, og samtidig nyder hun at drifte og drive de mange HR-processer.

 

Ali El Kabir er vores nye maskinmesterpraktikant, som skal være i praktik hos os i 10 uger. Ali er oprindeligt uddannet elektriker, i 2015, og det lå egentlig i kortene, at Ali skulle videreuddanne sig til el-installatør. Men undervejs blev han klar over, at han ved at studere til maskinmester, og bruge halvandet år mere, ville få en endnu bredere pallette af fagligheder at bygge sine kompetencer på. Derfor blev det maskinmesterstudiet, han kastede sig over og som han forventer at afslutte her i 2019. Med elektrikeruddannelsen som fundament har Ali nu opnået en masse faglig viden inden for VVS, ventilation, køling, ledelse og organisation – oveni det el-tekniske, og har endnu ikke besluttet sig for hvilken retning han vil gå i, når uddannelsen er i hus, og er derfor glad for nu at have fået mulighed for at få erfaring med rådgiverrollen hos S&M. Her har han indtil videre beskæftiget sig med ombygning af Teilum-bygningen ved Rigshospitalet, opførelsen af Sneglehusene i Nye og renovering af nogle kontorlejemål.

 

Jonas Graabeck Andersen er vores nye el-ingeniør. I 2017 blev han uddannet stærkstrømsingeniør, en uddannelse han byggede oven på sine fem års erfaring som udførende elektriker. Jonas har primært beskæftiget sig med lufthavnsprojekter i sin tid som ingeniør, og er glad for nu at have fået mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige typer af projekter. I den første tid hos S&M har han således allerede haft flere forskellige opgaver, fx inden for renovering, boligprojekter, højspænding og teknisk sparring, bl.a. projektering af en ny transformerstation til et hotel og opførelsen af Sneglehusene i Nye.

 

 

Er du på jagt efter et godt job?

Kunne du også være interesseret i et job hos en af landets bedste mindre arbejdspladser, hvor dit fag har topprioritet og der er kort vej til beslutninger, hvor du får mulighed for at følge dine egne projekter godt til dørs og bliver en del af et godt kollegaskab med andre S&M’ere – så kig ind på vores jobportal og søg et af de opslåede jobs – eller via funktionen ”uopfordret ansøgning”. Vi er altid interesserede i at høre fra mulige nye kollegaer!

 

Du er også meget velkommen til at ringe til Josefine på tlf. 60 29 48 28 og få en snak om mulighederne.


 

Hvis du vil læse mere om det at være S&M'er har vi her samlet nogle links

S&M er en vidensvirksomhed - og vi lever af vores dygtige hoveder. Læs med her: "Mød en kollega" hvis du vil "høre" lidt om det at være S&M'er fra nogle af de kloge hoveder. Vi har stillet dem tre spørgsmål ...

Her kan du læse hvad tidligere praktikanter fortæller om deres tid som S&M-praktikanter. 

Og her kan du læse mere om det at arbejde hos S&M - og her om vores arrangementer.


Kolleganyt: Velkommen til Flemming (brandingeniør), Ditte (VVS-ingeniør), Josefine (HR-ansvarlig), Ali (maskinmesterpraktikant) og Jonas (el-ingeniør) - nye kollegaer hos Spangenberg & Madsen.
Tilbage

Nyheder
News

Afleveringsforretning
Portræt
Ny kommunikationspraktikant
Brug dine data
Ledige stillinger

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her