Energiindsats med gode resultater - 16.3.2020

Energioptimering: 20 procent besparelse på energiforbruget i Aarhus Kommune.

- Det er en rigtig god historie, som ikke koster skatteborgerne en ekstra krone. Vi har fået 17 mio. kroner i støtte fra EU til rådgivning, mens optimeringerne er finansieret af de kommunale institutioner selv, som får pengene igen via betydelige besparelser på energiforbruget. I alt har institutionerne sparet omkring 20% på deres energiforbrug. Sådan siger bygningschef i Aarhus Kommune, Ane T. Oddershede Lyngø, om de energieffektiviseringer Spangenberg & Madsen siden 2013 har hjulpet Aarhus Kommune med at gennemføre.

 

Lavere energiforbrug, mindre CO2-udslip og bedre indeklima i kommunens bygninger

Aarhus Kommune har en ambition om at være CO2-neutral i 2030. Siden 2013 har kommunen arbejdet på at udskifte gammel belysning og opdatere vvs-installationer for at reducere energiforbruget på næsten alle kommunale bygninger. Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma har hjulpet med at screene en stor del af bygningerne og finde frem til de bedste løsninger. I alt er 1,3 mio. kvadratmeter kommunale bygninger blevet screenet siden 2014.  

 

Ny belysning, nye vand- og varmesystemer og bedre drikkevandskvalitet

Spangenberg & Madsen har været med fra begyndelsen og har screenet tusindvis af kvadratmeter med et særligt screeningsværktøj, som Aarhus Kommune selv har udviklet til opgaven. På VVS-siden har arbejdet især handlet om at anlægge kortere og mere enkle rørføringer, så mindre varme går tabt undervejs.

 

- På mange gamle skoler var rørene utætte, og det var svært at varme rummene ordentligt op. Systemerne var også tilpasset en anden tid, hvor man havde et andet vand- og varmebehov end i dag. Det har givet en del problemer. Vi har indført nye vand- og varmesystemer og erstattet de gamle rør, så mindre varme går tabt. Mange af rørene havde utætheder, så det var på høje tid. Og så har vi haft mulighed for at lave nye systemer med bedre drikkevandskvalitet, siger indeklimarådgiver i Spangenberg & Madsen Emilie Caja Bertelsen.

 

På belysningssiden er gamle belysningsarmaturer erstattet af nye LED-armaturer, der er bevægelses- og dagslysstyrede. Teknologien indenfor belysning har udviklet sig så hurtigt i de senere år, at en række af de bygninger, som det ikke kunne betale sig at renovere i 2014, er kommet med i 2020.

 

- Udviklingen går sindssygt stærkt indenfor belysning. I dag kan et LED-armatur være intelligent og både reagere på bevægelse og dagslys, så mængden af lys vil variere i løbet af dagen. Det nye lys, vi opsætter, er 3000 eller 4000 kelvin. Det føles som mere lys end det gamle gullige lys, så det bliver lettere at læse. Mange skoler har sagt til os, at børnene er blevet mere aktive, efter de har fået nyt lys, siger stærkstrømsingeniør i Spangenberg & Madsen Peter Yde Nielsen.

 

Bedre indeklima og indlæring

I Aarhus Kommune er der stor tilfredshed med projektet, der er blevet forlænget til og med 2020 – også med Spangenberg & Madsen ombord.
 

- I begyndelsen oplevede vi en del skepsis overfor projektet. Der var mange institutioner, som ikke kunne se værdien i det. Men da først vi var i gang, blev gevinsterne åbenbare, og så spredte det sig som ringe i vandet. Mange skoler er kommet tilbage til os og har sagt, at indeklimaet er markant forbedret, og eleverne er blevet bedre til at koncentrere sig. Vi får besøg fra andre kommuner, der vil høre, hvordan vi har båret os ad. Det er et virkelig vellykket projekt. Vi kunne ikke have gjort det uden vores dygtige rådgivere, slutter Ane T. Oddershede Lyngø.

 

 

Har du spørgsmål eller skal du også energioptimere?

Hos Spangenberg & Madsen har vi mange års erfaringer med energioptimering af tekniske installationer i bygninger og terræn. Har du spørgsmål til et konkret igangværende projekt eller står du overfor at skulle gennemføre energirenovering i større eller mindre omfang, er du meget velkommen til at ringe og tale med en rådgiver hos Spangenberg & Madsen. Ring på tlf. 43446000, så finder vi ud af, hvem af os, du skal tale med.

 

 


Sølystskolen i Egå er én af de mange kommunale bygninger i Aarhus Kommune som Spangenberg & Madsen har været ingeniørrådgiver på renoveringen af. I alt er cirka 1.3 mio. kvadratmeter bygninger blevet screenet siden 2014.
Tilbage

Nyheder
News

Vundet
Kolleganyt
Katastrofe- og risikomanager
Vundet
S&M ansætter rutineret afdelingsleder

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her