Prækvalificeret - 2.2.2022

Totalrådgivning: Udbygning af Katrinebjergskolen i Aarhus

Spangenberg & Madsen er på hold med totalrådgiver Friis & Moltke, Nøhr & Sigsgaard, Lytt, Rønslev og Autens blevet prækvalificeret til Aarhus Kommunes udbud af totalrådgivningsopgaven i forbindelse med udbygning af Katrinebjergskolen i Aarhus.

 

Katrinebjergskolen tager afsæt i en "Nest-vision"

Katrinebjergskolen, der er en mellemstor folkeskole, skal udbygges og moderniseres med hensyn til rumlig organisering af læringsrum og således, at skolen lever op til moderne krav i forhold til pædagogik, indlæring, energi og indeklima.

 

Skolen skal udbygges med 11 undervisningslokaler og læringsarealer, der svarer til 4,5 spor, to nye naturfagslokaler, et billedkunstlokale og et musiklokale, 17 nye toiletter, samt pædagogiske arbejdspladser til 45 medarbejdere. Derudover skal der skabes et administrationsfællesskab, hvor der i tilknytning til den eksisterende administration etableres et nyt kontor til dagtilbudslederen og yderligere to administrative personaler fra dagtilbuddet.

 

"Nest"-visionen som skolen tager afsæt i, handler ifølge udbudsbeskrivelsen i indstillingen til prækvalifikation om, at læring finder sted i en omsorgsfuld rede ("nest") og bygger på centrale læringsprincipper, der handler om, hvordan børn bør undervises. Disse principper ønskes desuden koblet til det fritids- og ungemiljø, der også skal integreres på Katrinebjergskolen, når UngiAarhus - FU Fritids- og ungdomsskolens børn- og ungebrugere flyttes til matriklen. 

 

Mange års erfaring med folkeskolerne i Aarhus 

Spangenberg & Madsen har i mange år løst energirenoveringsopgaver på en stor andel af Aarhus Kommunes folkeskoler og øvrige ejendomme under vores Aa+ rammeaftale, herunder også på netop Katrinebjergskolen. Så det er med stor interesse, at vi går ind i konkurrencen om den forestående udbygning af Katrinebjergskolen.

 

Vi er sammen med holdet i færd med at sammensætte vores tilbud, som vi ser frem til at aflevere inden fristens udløb 11. marts.

 

 

Kontaktperson: Martin Pedersen, tlf. 53 72 12 47.


Spangenberg & Madsen er prækvalificeret på hold med arkitekterne Friis & Moltke (totalrådgiver), Nøhr & Sigsgaard, Lytt, konstruktionsingeniør Rønslev og specialkonsulent Autens, til totalrådgiverkonkurrencen om udbygning af Katrinebjergskolen i Aarhus.
Tilbage

Nyheder
News

Årets Sundhedsbyggeri 2022
Certificeret
Kolleganyt
Vundet
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her