Ring til os på43 44 60 00
 

Nyheder

Vundet - 6.7.2022

S&M skal hjælpe Banedanmark med at forebygge el-ulykker

Spangenberg & Madsen har vundet en større opgave for Banedanmark med at udvikle et nyt simuleringsværktøj, som skal anvendes til at sikre, at der ikke opstår farlige situationer i forbindelse med fejl i Banedanmarks kørestrømsanlæg i S-togsnettet.

 

Projektet går under betegnelsen RIS, der er en sammentrækning af Returstrømvejens Impedans- og Spændingskurver. RIS opbygges som en samlet elektrisk model af hele S-tognettet i PowerFactory, der er et beregnings- og simuleringsværktøj.

 

Ved hjælp af PowerFactory kan alle relevante værdier til brug for en korrekt indstilling af beskyttelsesrelæer simuleres, hvorved det kan sikres, at berøringsspændingen ikke overstiger den lovmæssigt definerede grænseværdi. Selv S-togsnettets køreplan kan som noget helt nyt lægges ind PowerFactory, hvilket er en meget væsentlig faktor, for at kunne beregne de korrekte berøringsspændinger. Indtil nu har Banedanmark indstillet beskyttelsesrelæerne med udgangspunkt i fysiske kortslutningsmålinger ude i nettet, men udviklingen har gjort, at vi nu kan simulere mere præcise værdier, end der kan måles. 

 

Berøringsspændingen defineres som den spænding en person vil blive udsat for, hvis personen rører ved et element i den elektriske strømvej, fx et rækværk, en mast, et gelænder eller lignende. 

 

Med RIS får Banedanmark et værktøj, som kan beregne (simulere) impedansen alle steder i strømvejen. Ud fra impedansen beregnes kortslutningsstrømmen, og derefter kan berøringsspændingen beregnes. Og med RIS-løsningen kan Banedanmark endvidere dokumentere, at Banedanmarks kørestrømsanlæg overholder lovens krav.

 

Samarbejdet med Banedanmark om RIS-projektet løber over flere år

Hos Spangenberg & Madsen er vi glade for, at vi har fået mulighed for at bistå Banedanmark med denne vigtige og spændende opgave, som vi forventer at skulle aflevere i foråret 2023, hvor opgaven overgår til drift. Herefter skal S&M levere drift og support på den udviklede løsning.

 

Aftalen er trådt i kraft 1. juni 2022 og løber frem til 31. december 2026 og kan forlænges to gange af et års varighed.

 

 

Kontaktperson: Steen Beck Nielsen, tlf. 29 69 99 11. 


Spangenberg & Madsen har vundet en større opgave for Banedanmark, RIS-projektet, der skal bidrage til at forebygge el-ulykker. Fra venstre: Steen Beck Nielsen, afdelingsleder Infrastruktur & Industri, og Valdemar Pallisgård, juniorspecialist i baneteknik.
Tilbage

Nyheder
News

Ingeniørpraktik
Dødsfald
Vundet
Bygherrerådgivning
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her