Ring til os på43 44 60 00
 

Tre dygtige praktikanter - 9.4.2019

S&M byder velkommen til Martin, Rasmus og Daniel

Et praktikforløb hos Spangenberg & Madsen går forrygende hurtigt – tiden flyver, når man har det sjovt! Og selvom vores tre studerende er godt og vel halvvejs i deres forløb, har de stadig denne officielle præsentation til gode. Så kære Martin, Rasmus og Daniel, varmt velkommen til jer som S&M’ere!

 

Vi har talt med de tre herrer om, hvordan de oplever det at være i praktik hos Spangenberg & Madsen, hvad de arbejder med og hvorfor valget faldt på S&M – og en masse andet.

 

Martin Christensen er el-ingeniør studerende og praktikant hos S&M frem til slutningen af juni 2019. På fjerde semester af uddannelsen havde Martin en mentor fra S&M, Peter Yde Nielsen, hvilket førte til lysten til at søge en praktikplads hos os. Det er vi glade for! Martin er uddannet elektriker og sidenhen installatør, men han savnede et mere helhedsorienteret perspektiv på de projekter, han arbejdede med og valgte derfor at videreuddanne sig. Martin satser på en fremtid som rådgiver, kombineret med en dybere og endnu mere fagspecifik viden om stærkstrøm. Siden Martin startede sin praktikperiode hos os sidste i januar, har han især arbejdet med fundamentsjording på et stort hotelprojekt, men også med energioptimering i Silkeborg Kommune og flere af de boligprojekter, Spangenberg & Madsen er involveret i. Martin er kommet stærkt fra start og trives med det ansvar han har fået som rådgiver trods det, at han stadig er under uddannelse. 

 

- Jeg fik en meget positiv opstart på praktikken med en god introduktion, og jeg oplevede hurtigt en uformel og god stemning på kontoret, fortæller Martin.

 

Rasmus Kjær Pedersen er maskinmesterstuderende på 9. semester, og med en baggrund som elektriker og et år på ingeniørstudiet med speciale i stærkstrøm, har Rasmus et fantastisk godt udgangspunkt for at kunne medvirke på mange typer af projekter, og endda tværfagligt. Rasmus siger selv, at han havde en dårlig start hos S&M, da han tabte stort i bordfodbold på sin første dag, men føler sig ellers utroligt godt tilpas hos os og fremhæver især den uformelle og gode stemning. I sin praktikperiode har Rasmus blandt andet arbejdet med regnvandshåndtering (beregninger, projektering og ændringer efter koteplaner) på B7K, et projekt S&M arbejder på for BIG arkitekter, samt projektering af el på flere folkeskoler, et bibliotek og en børnehave for Aarhus Kommune samt nogle boligprojekter. Selvom hans studie ruster ham til opgaver både på VVS- og el-området, ligger hans primære interesse i de el-faglige opgaver.

 

Rasmus startede i praktik hos S&M sidst i januar 2019, og da praktikperioden for maskinmesterstuderende kun er på 10 uger, har Rasmus faktisk allerede overstået sin praktik. Han er nu i gang med at skrive sit bachelorspeciale hos S&M, der afsluttes med eksamen, inden han til sommer kan kalde sig maskinmester.

 

Daniel Rothbøll Jacov er vvs-ingeniør studerende på femte semester, og praktikant hos S&M frem til slutningen af juni 2019. Daniel har en særlig interesse i bæredygtighed og energirenoveringer, og har på nuværende tidspunkt allerede været involveret i flere projekter inden for disse områder, eksempelvis beregning af luftmængder for ventilation, varmetabsberegninger og tilbagebetalingsberegninger på et ketcher center, dimensionering og fald af spildevand på et boligprojekt, energirammeberegninger på et andet boligprojekt og diverse beregninger af fortyndingsligninger og luftmængder mv. på et konkurrenceprojekt. Altså en masse faglig udfordring på vigtige opgaver.

 

Daniel og hans medstuderende oplevede, at der var stor rift om dem som studerende, da praktikpladserne til forårssemesteret skulle besættes. Vi er derfor også utroligt glade for, at Daniel valgte at sige ja tak til en praktikplads hos os imellem den række af tilbud han fik, og han fortæller, at det især var stemningen og familieånden hos S&M, der gjorde udslaget.

 

 

Er du interesseret i at komme i praktik hos S&M?

Spangenberg & Madsen har en lang tradition for afholdelse af praktikforløb for studerende indenfor el og vvs - og tilbyder nu nye praktikforløb til opstart i efteråret.

 

Du kan læse mere om det at være S&M'er og i praktik som S&M'er under vores jobsektion, hvor du også kan sende os en ansøgning, hvis du er interesseret i en praktikplads, et af de opslåede jobs eller ønsker at søge "uopfordret". 

 

Læs mere her:

 

https://www.sogm.dk/Praktik

 

En flok tidligere praktikanter fortæller ...

 


Forårspraktikanter hos S&M: Martin Christensen, el-ingeniørpraktikant, Rasmus Kjær Pedersen, maskinmesterstuderende og Daniel Rothbøll Jacov, VVS-ingeniørpraktikant.
Tilbage

Nyheder
News

Nærføring og katodisk beskyttelse
Ledernyt
Kolleganyt
S&M-kollegaer planter træer
LCA-infomøde

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her