Ring til os på43 44 60 00
 

Katastrofe- og risikomanager - 10.6.2022

Sidste dag for Mathilde og Morten i praktik hos Spangenberg & Madsen

De seneste ti uger har Spangenberg & Madsen dannet ramme om et praktikophold for to studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Mathilde Storm og Morten Malmstrup.

Mathilde Storm og Morten Malmstrup, katastrofe- og risikomanagerstuderende

 

Cybersikkerhed og sårbarheder ved videoovervågning

Til det fælles fredagsmorgenmøde, hvor alle kollegaer i Spangenberg & Madsen mødes fysisk og online, rundede Mathilde og Morten i dag, på praktikkens sidste dag, af med en præsentation for kollegaerne, hvor de fortalte om deres undersøgelse af cybersikkerhed i forbindelse med videoovervågning. Her fik kollegaerne et indblik i resultaterne af den rapport Mathilde og Morten har udarbejdet i løbet af praktikken og som dokumenterer en række sårbarheder på området; sårbarheder og udfordringer, som er relevante at forholde sig til hos en lang række af vores kunder og andre, der benytter sig af videoovervågning.

 

Rapporten har Mathilde og Morten udarbejdet i samarbejde med deres vejleder, Henrik Sichlau, der er seniorspecialist i sikring hos Spangenberg & Madsen.

 

  - Det har været en fornøjelse at have Mathilde og Morten i praktik. De er kloge, unge mennesker, der brænder for deres fag og er ambitiøse om at gøre en positiv forskel i verden. Og jeg er rigtigt glad for, at vi kan være med til at støtte dem i det, siger Henrik, der de sidste par dage har haft Mathilde og Morten med ude på kundebesøg, hvor de har præsenteret og drøftet nogle af resultaterne.

 

Givende praktik – fik indblik i branche som er svært at lære på en skolebænk

Mathilde og Morten, der hos S&M også går under betegnelsen M&M, har i løbet af deres praktik været involveret i flere interessante opgaver.

 

Morten fortæller:

 

  - I vores ti uger her hos Spangenberg & Madsen har vi samtidig med rapporten om cybersikkerhed også arbejdet med andre opgaver inden for beredskabsfaget, som støtte til Brand & Sikringsteamet. Vi var blandt andet med til at repræsentere S&M ved Danske Risikorådgiveres Konference og sikringsmesse på Fyn sidst i april, hvor S&M havde en stand.

 

Vores opgave lå i at hjælpe med at opsætte standen, suge til os af viden og erfaringer og hjælpe til, hvor der lige manglede en hånd, når Henrik Sichlau og Benno Nagbøl stod og talte med potentielle kunder og samarbejdspartnere.

 

På konferencen fik vi også lejlighed til at høre en håndfuld aktuelle foredragsholdere, der kom med deres syn på den stigende utryghed i vores samfund, samt hvordan vi kan imødekomme den på bedst mulig vis. Der var fx foredrag fra Annegitte Hjort om byplanlægning og indretning af omgivelser, der kan have direkte påvirkning på mængden af kriminalitet og sikkerhed. Vi hørte også tidl. drabschef Jens Møller fortælle om politiets arbejde med kriminalitet, men også om deres samarbejde med medierne ift. hvordan man udlægger specifikke sager.

 

Alt i alt er de erfaringer, vi har gjort os, aktuelle for vores videre forløb på uddannelsen, da vi både får lov at arbejde med, hvad vi tidligere er blevet undervist i, og også får indblik i dele af en branche som er svær at lære på en skolebænk, men skal opleves i praksis. S&M efterspørger den viden, vi kan bidrage med fra studiet, og kombineret med vejledning fra vores team, har vi skabt et godt samarbejde, som er fagligt givende for begge parter, slutter Morten.

 

Praktikforløb hos Spangenberg & Madsen

Spangenberg & Madsen har i årevis afholdt praktikforløb for en lang række studerende, typisk indenfor ingeniørfagene, el, vvs, ventilation, energi, indeklima, mens også maskinmesterstuderende, tekniske designere, kommunikationsstuderende og studerende fra Katastrofe- og risikomanageruddannelsen.

 

Vi ser det som en god måde til at bidrage til samfundet ved at videregive vigtig viden til nye generationer af kommende specialister, og samtidig bidrager de studerende med værdifuld ny viden og engagement.

 

Har du brug for sparring eller en vurdering af sårbarheder?

Vil du vide mere om sårbarheder i forhold til videoovervågning eller dit sikkerheds-setup generelt, så ring til Spangenberg & Madsen på tlf. 43 44 60 00 og få en snak om mulighederne for uvildig rådgivning og sparring.

 

Vi tilbyder rådgivning til såvel private som virksomheder, kommuner, regioner og statslige institutioner og er sikkerhedsgodkendt hos FE og PET.


 

Kontakt: Johnny T. Kulmbach, Afdelingsleder, Brand & Sikring, tlf. 29 69 99 06


Mathilde Storm og Morten Malmstrup er i praktik hos Spangenberg & Maden Rådgivende Ingeniørfirma som led i deres uddannelse til katastrofe- og risikomanager på Københavns Professionshøjskole. De har bl.a. undersøgt cybersikkerhed ved videoovervågning.
Tilbage

Nyheder
News

Læringsbesøg
Rejsegilde
Årets Sundhedsbyggeri 2022
Certificeret
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her