Ring til os på43 44 60 00
 

Nyheder

Ansvar, kollegaskab og erfaringer - 24.1.2019

En snak med vores praktikanter om deres tid som S&M’ere

Kristoffer Sørensen Schnell, Diana Faris, Asbjørn Benniche Skovgaard, Fatima Nour, Heini Skaale og Bjarke Højsgaard Petersen.

 

Praktiktiden er ved at rinde ud for Diana, Fatima og Heini og kort før jul takkede vi også farvel til tre andre dygtige praktikanter, Bjarke, Asbjørn og Kristoffer. To studerende har været i praktikforløb på byggeplads, mens de fire andre har været i praktik i rådgiverrollen og har arbejdet på kontorerne – fem studerer enten til el-ingeniør eller VVS-ingeniør, mens den sjette netop har afsluttet sit el-installatørstudie med et flot 12-tal.

 

Vi har interviewet flere af de studerende og har også fået lov til at kigge lidt i nogle af praktikrapporterne, hvilket samlet tegner et relativt ensartet overordnet indtryk af, hvad det vil sige at være praktikant hos S&M, med variationer alt efter om de har været ude på byggeplads eller har varetaget rådgiverrollen.

 

Læs med her og få et indblik i deres oplevelser.

 

 

Hvordan er det at være i praktik hos S&M?

Alle praktikanterne udtrykker, at de har haft en rigtig god praktik hos S&M, og ordet ”ansvar” går igen ... Bjarke, nyuddannet el-installatør, fremhæver blandt andet dét, at han som det første fik tildelt en ”onkel”, der hjalp ham i starten og introducerede ham til de praktiske ting, såsom dokumenthåndtering, adgang til intranettet mv. Både Fatima og Diana lægger vægt på den gode modtagelse, de fik, og at de helt fra starten har fået lov til at arbejde med rigtige og interessante opgaver, både selvstændigt men også med god hjælp fra kollegaerne, når der var brug for det.

 

- Den tætte kontakt mellem ledelse og afdelingen fremgik helt tydelig i virksomheden. Ikke blot på tværs af ledelse og afdelingen men ligeledes mellem mine kollegaer og jeg. Netop denne struktur havde særlig betydning for mit praktikforløb. Det betød, at jeg havde ligeværdig mulighed for at sætte mit eget personlige præg på de løsninger, der blev viderearbejdet på i projektet. Et ansvar jeg ikke havde forventet, men som jeg sætter stor pris på, skriver Kristoffer blandt andet i sin praktikrapport. 

 

Diana, der er VVS-ingeniørstuderende, har været involveret i flere projekter i sin praktiktid. Meget af tiden har hun arbejdet på to projekter i Zoologisk Have. Det ene er i samarbejde med BIG arkitekter, hvor man er ved at anlægge Verdenspladsen i forbin­delse med det nye pandahus, hvor to pandaer snart skal flytte ind, og pandaernes køleskab, bambuskø­leren, samt en tilstødende butik til salg af pandamerchandise. Derudover har Diana været involveret i projekteringen af Zoo Lab, et læringsrum for institutioner og andre grupper af interesserede, samt et stort ombygningsprojekt af et ældre kontorbyggeri i Havnegade, København. Diana fortæller:

- Alle har været så hjælpsomme. Man føler sig tryg ved at spørge om hvad som helst. Og så får man lov til at tage en masse ansvar lige fra starten. Det er superfedt! Jeg har været rigtigt glad for at være i praktik her. 

 

Asbjørn fremhæver det sociale miljø, festerne og ånden blandt kollegaerne som noget af det, han især synes er det gode ved at være i S&M: ”Her er plads til at være menneske med alt hvad det indebærer, og man mærker interesse for hele sin person, og føler at man har betydning. Og så er det fedt, at man så hurtigt bliver givet en masse ansvar”.

 

 

Holistisk samspil mellem fagene

Flere af de studerende har desuden udtrykt, at noget af det særlige ved S&M er den måde ”fagene” arbejder sammen på, at man arbejder holistisk og tænker projekterne hele vejen rundt, fremfor at man kun sidder med et enkelt lille fagområde isoleret – og alle har oplevet rig mulighed for sparring på tværs af faggrupper og erfaringsniveau. ”Med grundlag i den flade organisationsstruktur opmuntres der til åben kommunikation og samarbejde. Selv som praktikant havde jeg følelsen af at arbejde på lige vilkår med mine kollegaer. Det skabte grobund for at udfolde mange af mine idéer, som førte til mange gode diskussioner”, skriver Kristoffer blandt andet i sin afsluttende praktikrapport, og beskriver også et forløb i forbindelse med projektering af nogle nye boliger i Kolding, hvor vvs’erne var i tæt dialog med el-folkene omkring skaktdisponering og pladsdisponering omkring komponenter.

 

 

Praktisk erfaring med dét der ellers kun er teori

At få sat virkelighed bag teorien, det er velsagtens en af praktikforløbets fornemste opgaver. Hos S&M er det helt naturligt, at praktikanterne selvfølgelig skal arbejde med rigtige projekter fra virkelighedens verden. Mens de fleste udtrykker, at de oplever megen læring ved at komme ud og arbejde med teorien i praksis, er det lidt anderledes for Heini, der har været i praktik som el-ingeniør på en byggeplads:

- Jeg har ikke fået anvendt så meget af den teori, jeg har lært på studiet, men jeg har fået lært en masse om, hvordan man arbejder som ingeniør i praksis. Jeg har fået trænet mine evner i at analysere og diagnosticere og efterfølgende udarbejdet tekniske forespørgsler til ingeniørerne. 

 

Asbjørn fortæller, at det at udfylde en udadvendt rådgiverrolle er ikke en naturlig del af undervisningen på el-ingeniør studiet. Han er glad for, at han har fået lov til at få en masse erfaring med rollen i sin praktikperiode. ”Som en person, der gerne vil varetage en udadvendt rolle i mit arbejde, er det dejligt at få mulighed for at stifte bekendtskab med den del af mit fag”, siger han. I samme boldgade fortæller Diana: ”Jeg har lært en masse om den mere udadvendte rolle i faget. Især om hvordan man kommunikerer med eksterne samarbejdspartnere, men også en masse om at indgå i projekter med kollegaer.”

 

Fatima, Kristoffer og Diana fremhæver, at de har haft stor gavn af at få koblet teorien sammen med virkeligheden. ”Jeg har helt sikkert lært en masse, i den tid jeg har været her”, siger Fatima med stor entusiasme. ”Det er noget helt andet at se ting i virkeligheden. Det gør, at jeg forstår mange ting meget bedre.”

 

 

Modtagelsen og byggepladsens mange kulturer

I S&M havde vi ikke tænkt det som et emne, men vi bliver alligevel nysgerrige, da Fatima selv kommer ind på emnet … ”At være kvinde på en byggeplads, og så endda en kvinde med et tørklæde.”

 

Fatima fortæller, at det faktisk var en reel bekymring, hun havde, inden hun skulle starte hos S&M. Heldigvis – og selvfølgelig! – blev Fatima hurtigt den bekymring kvit, for hun oplevede en meget varm velkomst af sin leder og siger også: ”Jeg ved godt, hvordan jeg selv behandler andre, så jeg behøvede ikke blive bekymret … Og det viste sig jo også, at byggepladsen rummer rigtigt mange kulturer. Vi kommer fra 13 forskellige kulturer, og vi har fuld respekt for hinanden og hinandens kulturer.”

 

 

Der bliver lyttet til min viden og mine input

Kendetegnende for alle praktikanterne er, at de fremhæver dét, at de føler, de bliver taget seriøst, at kollegaer gerne vil lytte til den faglighed og viden, de kommer med og de ideer, de har - og at der altid er god sparring at hente hos mere erfarne kollegaer, hvis der er brug for det.

 

 

Fremtiden – vi har kun takket delvist farvel

Som så ofte før, har vores praktikanter vist sig at være rigtigt dygtige, og som virksomhed ser vi en stor værdi i at tilbyde timeansættelse til de studerende efter endt praktik, eller ligefrem fastansættelse, når der er mulighed for det, og i det omfang det passer med firmaets opgaver og praktikanternes færdiggørelse af studierne. Derfor har vi nu ansat Fatima, Heini og Asbjørn som studiemedhjælpere på timebasis, mens Bjarke, der skrev sin afsluttende eksamensopgave hos os og nu er uddannet elinstallatør, ligeledes er blevet tilbudt fast ansættelse.

 

 

Næste hold praktikanter står klar

S&M har årelang tradition for afholdelse af praktikforløb, og i takt med at vi er vokset meget de seneste år, har vi også mulighed for at påtage os opgaven for flere og flere studerende. Derfor står der allerede nu flere nye praktikanter klar til at indtræde i nye forløb, både på byggeplads og som rådgivere.

 

S&M afholder praktikforløb for ingeniørstuderende, inden for vores faglige discipliner, for installatørstuderende og maskinmesterstuderende, ligesom vi også tilbyder projektskrivningsforløb for de diplomingeniører, der vælger at læse videre til civilingeniører og afsluttende eksamensprojekter for installatørstuderende.

 

Spangenberg & Madsen byder over de kommende uger velkommen til tre nye ingeniørstuderende, der alle er på deres femte semester og skal være hos S&M i 20 uger, samt to maskinmesterstuderende, der skal være hos os i 10 uger.

 

 

Interesseret i S&M som arbejdsplads?

Har du spørgsmål til praktikforløb eller er du interesseret i at arbejde hos Spangenberg & Madsen, hører vi meget gerne fra dig. Du er meget velkommen til at kigge nærmere under jobsektionen på vores hjemmeside, eller at ringe til vores HR-ansvarlige, Josefine Kjær Høier, på tlf. 60 29 48 28.

 


Diana Faris' første dag i praktik hos S&M, hvor hun er blevet tilknyttet et spændende projekt omkring etablering af Verdenspladsen i Zoo.
Tilbage

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her