Ring til os på43 44 60 00
 

Nyheder

Nye regler og muligheder med TVO - 15.6.2020

Ny lov om TV-overvågning træder i kraft 1. juli 2020

Folketinget har for nyligt vedtaget en række ændringer i loven om tv-overvågning, der betyder nye muligheder – og også nye pligter – for private og offentlige anlægsejere.

 

Alle udendørs overvågningskameraer skal registreres

Formålet med ændringerne er at skabe mere tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, ved at øge overvågningen. Samtidigt bliver det lovpligtigt for alle anlægsejere at lade deres udendørs overvågningskameraer registrere i politiets database, POLCAM.

 

Hvad betyder det for private og offentlige anlægsejere og for myndighederne?

Hvilken betydning får de nye regler for den, der har eller planlægge at indkøbe videoovervågning? Først og fremmest giver regler bedre mulighed for at videoovervåge egne facader og indgange i en større rækkevidde end tidligere, og kommuner får bedre mulighed for at etablere TV-overvågning af offentlige områder med henblik på kriminalitetsbekæmpelse.

 

Da det samtidigt bliver lovbefalet for både private og offentlige myndigheder, der anvender tv-overvågning, at lade sig registrere i politiets register over tv-overvågningskameraer, giver det samtidig politiet mulighed for hurtigt at kortlægge TVO i forbindelse med opklaring af kriminelle handlinger.

 

Politiet kan desuden, i særlige tilfælde, aftale at private kan foretage TV-overvågning i specifikt og nærmere aftalt omfang (typisk uden for lovrammen) og at der i specifikke situationer gives mulighed for at opbevare specifikke optagelser med personoplysninger i længere tid end de nuværende (lovgivet) 30 dage.

 

Hvad skal man forholde sig til som anlægsejer

Overvejer du at opgradere eller indkøbe et nyt TV-overvågningssystem, så bør du blandt andet forholde dig til:

 

 • Hvad er det overordnet formål med TV-overvågningen/-optagelser?
 • Skal kameraerne være diskrete eller fungere som visuel afskrækkelse?
 • Er det inde eller ude, måske i et specielt miljø?
 • Hvor/ hvad ønsker du præcist at overvåge dvs. se med kameraet?
 • Skal kamera være med et fast view eller vil du kunne ’styre’ kameraet?
 • Er der krav til æstetik og udførsel herunder hvor placering af kameraer kan være?
 • Skal der være lyd, og/eller mulighed for at tale til personer? 
 • Skal billeder overføres til en operatør f.eks. om natten eller ved alarm?
 • Hvem skal administrere og drive TV-overvågningen lokalt?

 

Hvis du har brug for hjælp til at afdække nogle af disse overvejelser, er du meget velkommen til at kontakte vores sikringsspecialister, gerne via emailen hsn@sogm.dk.  

 

Medlem af Sikkerhedsbranchen og aktiv i Rådgiverudvalget og fagudvalget Terrorsikring

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma er medlem af Sikkerhedsbranchen, der er brancheorganisation for aktører på sikringsområdet, og tre af vores specialister er repræsenteret i hhv. ledelsen af Rådgiverudvalget og i fagudvalget Terrorsikring. Rådgiverudvalget arbejder generelt med at skabe en ensartet, høj standard hos de virksomheder, der beskæftiger sig med sikkerhed og sikring. Fagudvalget Terrorsikring arbejder aktivt med blandt andet at højne kvaliteten i projektering, etablering og drift af terrorsikringsanlæg.

 

Har du brug for kompetent og uvildig rådgivning vedrørende TVO?

Udover at deltage i udvalgsarbejdet og derigennem bidrage til at højne kvaliteten i sikkerhedsrådgivning på tværs af landet, rådgiver Spangenberg & Madsen også på projekter for en bred vifte af kunder, herunder på stærkt komplekse sikringsprojekter indenfor psykiatri og forvaring, men også på projekter i mindre skala og af anden karakter, fx industrivirksomheder, hvor TV-overvågning kan være et af redskaberne. Vores sikringsspecialister holder sig konstant opdateret, ikke kun på lovgivningen, men også på de hightech systemdele, der indgår i TV-overvågningssystemer.

 

God sikring kan bibringe ekstra fordele, ikke kun med hensyn til sikkerhed og overvågning, men også i bredere forretningsdrift og analyse.

 

Vi rådgiver om TV-overvågning:

 • Analyse/screening/inspektion
 • Strategi
 • Design og projektering
 • Udbud og kontrakt
 • Service og drift

 

Kontakt os for et uforpligtende møde, skriv til hsn@sogm.dk.

 


Spangenberg & Madsen på fabriksbesøg hos producent af TV-overvågningskameraer. Foto: Spangenberg & Madsen.
Tilbage

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her