Ring til os på43 44 60 00
 

Nyheder

Del 1 - Praktikanterne undersøger - 8.12.2022

Påvirker tiltag vores indeklima og forbrugsomkostninger?

Hos Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører har vi valgt at støtte Energistyrelsens kampagne for energibesparende tiltag på danske arbejdspladser: Sammen sparer vi på energien. Også på arbejdet.

 

  -  Hos S&M arbejder vi dagligt med at rådgive vores kunder om bæredygtige tiltag og eksempelvis energioptimeringer – det ligger i vores natur, da vi arbejder med tekniske installationer i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Vi bor selv til leje og vil gerne bidrage til at påvirke både vores egen adfærd på arbejdspladsen, men også synliggøre mulighederne og eventuelle gevinster overfor vores udlejere. Derfor har vi igangsat nogle interne tiltag, der understøtter kampagnen og tilgodeser den energisituation, vi er i nu og den kommende tid, fortæller Michael Søgaard Rasmussen, adm. direktør hos Spangenberg & Madsen.


Konkrete initiativer og inddragelse af vores ingeniørpraktikanter
Det gør vi ved at følge flere af kampagnens energivenlige initiativer: Først og fremmest ved at involvere alle medarbejderne og bidrage til at skabe forståelse for, hvordan vi hos S&M kan og ønsker at bidrage, dernæst ved kun at opvarme vores kontorer til 19 grader og endelig ved at skabe overblik over vores forbrug og iværksætte en undersøgelse af, hvordan vi kan spare på vores strømforbrug.

 

Og det er her vores praktikanter, Natasja (vvs/vent) og Bjarke (el), kommer ind i billedet. De har nemlig fået til opgave hver især at undersøge, hvad det betyder for vores oplevede indeklima og i hvilken grad, der ligger et besparelsespotentiale i at reducere vores standby-forbrug.

 

 

Hvad betyder det for det oplevede indeklima, effektbesparelser og standby-forbrug?

Natasja Lundstrøm er på sit femte semester på uddannelsen til diplomingeniør i energi og indeklima, som hun læser på Aarhus Universitet. Sammen med Bjarke Søkilde Frederiksen, der er uddannet elektriker og nu er ved at uddanne sig til diplomingeniør i elektrisk energiteknologi, har hun været i ingeniørpraktik hos Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma siden midt i august måned.

Begge skal være hos os til primo januar 2023.

 

Sammen med deres mere erfarne S&M-kollegaer, Anne Srisala Poulsen og Matthias Stegger Jørgensen, der selv begge er tidligere praktikanter hos S&M, har Natasja og Bjarke defineret nogle relevante undersøgelsesområder indenfor deres respektive fagområder: Energi, indeklima og el.

 

Natasja fortæller:

 

  -  Jeg vil undersøge den økonomiske effektbesparelse ved sænkning af temperaturen, ved blandt andet at sammenholde varmetabsberegninger og de opgivne udetemperaturer fra det gældende referenceår, som er DRY2013.

 

Derudover fortæller Natasja, at vil hun undersøge virkningen af de termojakker og tæpper, S&M’erne netop har fået udleveret, i forhold til den koldere rumtemperatur. Det vil hun gøre med henblik på at belyse, om den oplevede effekt af temperatursænkningen kan modvirkes ved at benytte en tynd termojakke, eller sagt på en anden måde: Om det oplevede indeklima er tilfredsstillende og om termojakken har en positiv effekt på dette.

 

 

Bjarke fortæller:

 

  -  Bæredygtighed er et fokuspunkt i min uddannelse og under min praktik hos Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma, er fokus også rettet på den grønne omstilling og bæredygtighed generelt. Og helt konkret vil jeg kigge på standby-forbruget rundt på skrivebordene, med henblik på at reducere dette forbrug, og finde ud af, om det noget der batter.

 

 

Bjarke fortæller videre, at IT-apparater som docking-stationer og skærme ikke slukker helt, når de bliver frakoblet eller slukket. Derfor er det interessant at se, hvor meget strøm apparaterne bruger udenfor arbejdstiden, og se om det er noget, der kan give noget på elregningen.

 

 

Vil du vide, hvad Natasja og Bjarke kommer frem til?
Begge opgaver forventes at være færdig omkring jul eller først i januar, hvor vi vil fortælle mere om, hvad de to studerende så er kommet frem til af konklusioner på undersøgelserne.

 

I mellemtiden vil vi trække i termojakkerne, vikle et tæppe om os, tage en ekstra kop varm kaffe – eller te – og kaste os over arbejdet.

 

 

Fortsættelse følger …

 

 

Klik her for at læse Energistyrelsens anbefalinger: https://ens.dk/presse/energistyrelsen-opfordrer-danske-arbejdspladser-til-spare-paa-energien

Klik her for at læse mere om bæredygtighed i S&M: www.sogm.dk/bæredygtighed

 


Bjarke Søkilde Frederiksen (el) og Natasja Lundstrøm (vvs/ventilation) undersøger energibesparende tiltag som en del af deres ingeniørpraktik hos Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma.
Tilbage

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her