Ring til os på43 44 60 00
 

Nyheder

DGNB Guld fejring - 14.4.2023

Børnehuset i Skovkvarteret i Ørestad fejrede sin DGNB Guld-certificering

Byggeri København havde onsdag inviteret til fejring af DGNB Guld-certificering af den nybyggede integrerede daginstitution, Børnehuset i Skovkvarteret, der er Københavns Kommunes første DGNB Guld-certificerede daginstitution.

 

Børnehusets facade, med en DGNB Guld plakette uddelt af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, dannede onsdag baggrund for dagens talere: Københavns Kommunens kontorchef, Lene Solvang Jensen, Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og DGNB Auditor, Zeynel Palamutcu, der fra hver sin vinkel fortalte tilhørerne om visionerne bag det bæredygtige byggeri og dykkede ned i nogle af resultaterne bag den opnåede certificering.

Københavns Kommune: Fokus på lavest mulige klima-fodaftryk og en by der fungerer
Københavns Kommunes Overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen fortalte blandt andet om kommunens ambitioner om at være klimaneutrale og forklarede, at når kommunen er nødt til at bygge nyt, for at imødekomme behovene for byudvikling, så gør kommunens sig grundige overvejelser omkring det klimamæssige fodaftryk. Og her fremhæver hun, at det er rart, at der findes en metode som DGNB til at mindske aftrykket og bruge færrest mulige ressourcer, og løftede sløret for, at der er flere af denne slags byggerier på vej.

 

Det er vigtigt, at København hele tiden lægger sig i selen, for at udfordre og udforske mulighederne for at afsætte det lavest mulige CO2-fodaftryk, sagde Sophie Hæstorp Andersen, og takkede teamet bag byggeriet for at være med til at udvikle nye løsninger, tænke ud af boksen og sikre en praksis, som peger i retning af en mere bæredygtig måde at bygge på.

 

Sophie Hæstorp Andersen sluttede sin tale af med at binde en sløjfe til hverdagen for børnene og brugerne, og italesatte, at det samarbejde, der er med slutbrugerne, er mindst lige så vigtigt, for at få noget der fungerer i dagligdagen og ikke bare en dejlig bygning, som er bæredygtig.


Stolt auditor uddyber baggrunden for den høje score og roser samarbejdet
Zeynel Palamutcu fra ZERO Engineering ApS har været DGNB auditor på byggeriet af Børnehuset i Skovkvarteret. Han fortalte blandt andet, at man som minimum skal score 65% for at opnå Guld-certificeringen, og at dette byggeri har scoret hele 72,2%. De syv procentpoint som institutionen overscorer med, ser han som et bevis for, at hvis man virkelig lægger nogle kræfter i det fra start, så får man også en belønning. Den opnår man ikke ved at bygge som man plejer. Her er der gjort en ekstraordinær indsats på tværs af hele teamet, sagde han.

 

Auditoren fortalte, at tre af områderne i DGNB-systemet, kaldet kvaliteter, scorer særligt højt: Den miljømæssige, den sociale og den procesmæssige kvalitet. Og herefter fremhævede han nogle af årsagerne, fx at afgasning af materialer ligger på hele 100% og at der er brugt næsten udelukkende FSC-certificeret træ, der scorer 95%, hvilket normalt er vanskeligt at opnå i et institutionsbyggeri. Indbygning af materialer med begrænset afgasning bidrager til en bedre luftkvalitet, fortalte han og roste også rådgiverne og håndværkerne for at bidraget til et godt indeklima ved at have designet et ventilationsanlæg, der leverer de luftmængder, der skal til for at holde CO2-niveauet lavt.

 

Det procesmæssige område tæller også med i regnestykket bag en DGNB-certificering. Det handler blandt andet om byggepladsdriften som entreprenørvirksomheden Combi Byg har fået stor ros for. Her fremhævede Zeynel Palamutcu blandt andet en høj score på energiforbruget, og temaer omkring byggepladsen, skure og affaldshåndteringen, hvor der også er scoret virkelig flot på.

 

Endelig var der også stor ros og mange point for samarbejdet på tværs af teamet.

 

Efter at have fortalt, at der faktisk ikke havde været nogle knaster i samarbejdet, trak han dog lidt grinende i land, da han, henvendt til projektchef Peter Bjerre Petersen fra Combi Byg, sagde, at det faktisk havde været lidt tungt med dokumentationsmængden, men at nu hvor de havde prøvet det én gang, så ville det være nemmere næste gang. En konstatering, der udløste grin hos både Peter og blandt resten af tilhørerne.

 

Dokumentationsmængden i et DGNB-byggeri er nemlig meget omfattende. I dette tilfælde var det hundredvis af dokumenter, som Combi Byg havde ansvaret for at indsamle, i forhold til blandt andet miljøfarlige stoffer, og som Spangenberg & Madsen havde ansvaret for at vejlede om, gennemgå og kontrollere.

 

Ifølge Dzhanan Osman, der er civilingeniør, DGNB-konsulent og bæredygtighedsleder hos Spangenberg & Madsen, var netop dokumentationsmængden meget omfattende og krævede et godt samarbejde med alle parterne.

 

- Projektet har båret præg af et godt samarbejde mellem alle involverede parter og i det hele taget, har der været en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet. Udover min faglige rolle som projekterende ingeniør på vvs, ventilation og indeklima, har jeg også haft ansvaret for at lede bæredygtighedsprocessen, og derfor har jeg også haft ansvaret for at indsamle data og sikre dokumentationen i forhold til DGNB-processen, og selvom det var krævende, synes jeg, det er gået over al forventning, takket være den positive tilgang fra alle i teamet.

 

Teamet bag byggeriet
Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltning, står bag opførelsen af Børnehuset i Skovkvarteret. Institutionen er opført af totalentreprenør Combi Byg i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter og ingeniørfirmaerne AB Clausen og Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S (S&M). Spangenberg & Madsen har varetaget bæredygtighedsledelsen for hele teamet, udarbejdelsen af livcyklusberegninger, og de tekniske installationer samt brandrådgivning på projektet. ZERO Engineering v. Zeynel Palamutcu har været DGNB auditor.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om byggeprojektet her og andre af vores referencer for daginstitutioner her: www.sogm.dk/Referencer_daginstitutioner

 

Hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri kan du læse mere om DGNB-ordningen og se, hvilke byggerier, der er certificeret og præcertificerede.

 

 

Kontaktperson: Kenneth Søegaard, tlf. 29 69 99 17


DGNB Guld til Børnehuset i Skovkvarteret. Københavns Overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen og bæredygtighedsleder fra S&M, Dzhanan Osman ses midtfor med repræsentanter fra Combi Byg, Pluskontoret Arkitekter, ZERO Engineering og kommunen på begge sider.
Tilbage

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her