Rammerne

De fleste S&M'ere er ansat på fast kontrakt med en 37-timers arbejdsuge og flextid.

Vi anser vores medarbejdere for at være den kraft, der skal sikre, at S&M vedbliver at være en kompetent spiller på markedet med en høj faglighed. Derfor er det pålagt alle medarbejdere at følge en fastlagt uddannelsesplan med en afsat budgetramme, således, at vi sikrer en konstant opdatering af vores faglighed og hermed sikrer indarbejdelse af de mest optimale løsninger i projekterne.

Vi har endvidere følgende personalegoder:

  • Frokostordning.
  • Sundhedsforsikring, hvor også vores eventuelle ægtefæller og børn kan dækkes.
  • Ulykkesforsikring, som også dækker i fritiden.
  • Mulighed for udnyttelse af rammerne i multimediebeskatningslovgivningen.
  • Frugtordning på kontorerne.
  • Fem ekstra feriefridage udover de lovpligtige fem uger.
  • Fri juleaftensdag og nytårsaftensdag.
  • Mulighed for at arbejde på nedsat tid.

KollegaKlubben, der er støttet af firmaet, sørger for gaver eller blomster til blandt andet fejring af særlige begivenheder, mens Trivselsgruppen, bestående af en håndfuld engagerede kollegaer, arbejder med at sikre størst mulig trivsel blandt kollegaerne.

 

Hos S&M er der stor lydhørhed for idéer til tiltag, der kan bidrage til endnu bedre rammer for S&M'erne.

Nyheder
News

Kolleganyt
Katastrofe- og risikomanager
Vundet
S&M ansætter rutineret afdelingsleder
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her