Brandrådgivning

Pyrosim, brandsimulering. Illustration: Spangenberg & Madsen.

 

Certificeret brandrådgivning - Specialister i brandrådgivning på store og små projekter

S&M’s brandtekniske rådgivere er specialister i at rådgive om brandsikring af byggeri og anlæg i Danmark - og tilbyder brandrådgivning i henhold til de nye regler på området. Spangenberg & Madsen kan således rådgive om brand i klasse 2, 3 og 4 og udfører tillige tredjepartskontrol.

 

Mange nye bygninger udføres i dag med store, åbne arealer igennem flere etager (atrier) eller er på anden måde komplekse i brandteknisk forstand. Det betyder, at der skal en skarp og erfaren brandrådgiver til, for at gennemskue en god og solid brandteknisk løsning i forhold til økonomi, kundens ønsker og lovgivning. Det er vores brandrådgiveres fornemste opgave at forene disse aspekter i en samlet løsning for kunden.

 

Bygninger, der enten bygges om eller tilbygges og tilmed kan ændre anvendelse, kræver et vågent øje i forhold til brandsikkerheden. Dels ser vi på bygningens nuværende anvendelse og hvor bygningen skal bringes hen, dels på bygherres og brugeres ønsker og behov. Den brandtekniske rådgivning sker således i en fleksibel tilgang til og med fuld respekt for bygningen og dens brugere - og i naturligvis efter gældende lovgivning.  Altså den bedst mulige løsning for kunden, inden for rammerne - hvilket har høj prioritet hos S&M!

 

Hos S&M bruger vi den nyeste software inden for brand- og evakueringssimuleringer. Til brug for brandsimulering, benyttes Pyrosim til at beregne og understøtte den brandtekniske dokumentation.

Til brug for evakueringssimulering, benyttes Pathfinder, der med Pyrosim (billedet) kan opnås en præsentabel interaktion til den brandtekniske dokumentation. Derudover understøttes simuleringerne af matematiske og fysiske beregninger for at højne det dokumenterbare i arbejdet.

 

Derfor er ingen opgave for stor, og heller ingen for lille hos S&M – vi yder samme professionalisme og engagement uanset opgavens omfang!

 

 

Omfattende palette af brandtekniske ydelser

Følgende emner er en del af de ydelser S&M's brandtekniske brandingeniører arbejder med:

 • Lovgivning. Med certificering i højeste klasse (brandklasse 2, 3 og 4), kan S&M udføre ydelser inden for alle aspekter af byggeri i Danmark.
 • 3. parts kontrol. S&M er certificeret til at udføre tredjepartskontrol på komplekse byggesager.
 • Udarbejdelse af brandtekniske rapporter af enhver art
 • Brandteknisk dokumentation i forbindelse med komplicerede byggerier skal udføres, herunder:

Komparative analyser.
Risikoanalysering.
Evakueringsplanlægning med beskrivelse af flugtvejsforhold.
Brandsimulering af bygninger.
Håndberegninger.
ATEX.
Brandfarlig virksomhed.

 • Beskrivelse af nødvendige aktive brandsikringstiltag
 • Beskrivelse af redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder adgangsforhold og styring af aktive brandtekniske anlæg
 • Beskrivelse af krav til den brandtekniske drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan), som skal sikre, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid
 • Traditionel brandrådgivning i samarbejde med forskellige faggrupper inden for projektering af byggeri
 • Syn og skøn i forbindelse med brandtekniske implementeringer i byggeri og anlæg
 • Brandteknisk gennemgang af eksisterende byggeri til f.eks. anden anvendelse
 • Gennemgang og evt. optimering af passive brandsikringstiltag, herunder:

Bærende bygningsdele.

Bærende og ikke bærende brandadskillende bygningsdele.

Branddøre, porte mv.

Overflader (ud- og indvendige).

Brandtætninger.

Røgskærme og brandgardiner.

Bygningers placering på egen og nabogrund.

 • Gennemgang og evt. optimering af aktive brandsikringstiltag, herunder:

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).

Automatisk varslingsvejsanlæg (AVA).

Automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS).

Automatisk rumslukningsanlæg.

Automatisk dørlukningsanlæg (ABDL).

Automatisk brandventilation (ABV).

Røgudluftning.

Flugtvejs- og panikbelysning.

Slangevinder.

OTV-anlæg i højhuse.

 • Udøve brandteknisk rådgivning i forbindelse med driftsmæssige forhold i virksomheder. Følgende emner viser et udpluk af S&M’s ydelser:

Brandøvelser, kontrol af slukningsudstyr.

Gennemgang og udførelse af beredskabsplaner.

Gennemgang af serviceaftaler på det brandtekniske område.

 

 

Kan vi hjælpe dig med brandrådgivning?

Som sagt: Ingen opgave er for stor og heller ingen er for lille. Benyt venligst kontaktformularen nederst på siden, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

 

 

Brandrådgiverteamet

Brandrådgivning har i mange år været en del af vores rådgivningsydelser, og de seneste år har vi haft fokus på at opbygge et solidt team, der supplerer hinanden godt både fagligt og menneskeligt. Teamet består i dag af nedenstående stærke rådgivere - og vi er altid interesserede i at høre fra mulige nye kollegaer, så klik ind på jobfanen og send os en ansøgning, hvis du er interesseret i et job hos os. 

 

 

  Nikol Todorova - brandrådgiver, CFD-simulering

Steen Vagner Olsen

Flemming V. Jørgensen

Carsten Pahl Jensen

Nikol Todorova

Certificeret brandrådgiver

til tredjepartskontrol

Brandingeniør

Master i brandsikkerhed

Certificeret brandrådgiver

til brandklasse 2

Brandrådgiver, CFD-specialist, civilingeniør

       
       
Bo Albin Hansen, Brand- og sikringsrådgiver Anette Eis Holm - ingeniørassistent i brandteamet, Spangenberg & Madsen

Henrik Sichlau

Bo Albin Hansen

Anette Eis Holm

Johnny Thinggaard Kulmbach

Brand- og sikringsrådgiver

Sikringsspecialist

 

 

Brand- og sikringsrådgiver

Eksamineret Sikringsleder

 

 

Ingeniørassistent,

teknisk dokumentation

 

 

Afdelingsleder, Brand & Sikring. Certificeret brandrådgiver, BK2

 


 

 

Kontaktformular for henvendelse vedr. brandrådgivning

 

 

Informationer:
Anvendelse – hvem og hvad (skole, børnehave, beboelse, plejehjem, laboratorier mv.), antal m2, antal etager.

Nyheder
News

Tildeling af rammeaftale
Bliv en del af en god kultur
Certificeret for fjerde gang
Bliv S&M'er
Nyt job?

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her