Brandrådgivning

Pyrosim, brandsimulering. Illustration: Spangenberg & Madsen.

 

Certificeret brandrådgivning - Specialister i brandrådgivning på store og små projekter

S&M’s brandtekniske rådgivere er specialister i at rådgive om brandsikring af byggeri og anlæg i Danmark - og tilbyder brandrådgivning i henhold til de nye regler på området. Spangenberg & Madsen udfører således og også via samarbejdspartnere rådgivning om brand i klasse 2, 3 og 4 samt tredjepartskontrol.

 

Mange nye bygninger udføres i dag med store, åbne arealer igennem flere etager (atrier) eller er på anden måde komplekse i brandteknisk forstand. Det betyder, at der skal en skarp og erfaren brandrådgiver til, for at gennemskue en god og solid brandteknisk løsning i forhold til økonomi, kundens ønsker og lovgivning. Det er vores brandrådgiveres fornemste opgave at forene disse aspekter i en samlet løsning for kunden.

 

Bygninger, der enten bygges om eller tilbygges og tilmed kan ændre anvendelse, kræver et vågent øje i forhold til brandsikkerheden. Dels ser vi på bygningens nuværende anvendelse og hvor bygningen skal bringes hen, dels på bygherres og brugeres ønsker og behov. Den brandtekniske rådgivning sker således i en fleksibel tilgang til og med fuld respekt for bygningen og dens brugere - og i naturligvis efter gældende lovgivning. Altså den bedst mulige løsning for kunden, inden for rammerne - hvilket har høj prioritet hos S&M!

 

Hos S&M bruger vi den nyeste software inden for brand- og evakueringssimuleringer. Til brug for brandsimulering, benyttes Pyrosim til at beregne og understøtte den brandtekniske dokumentation.

Til brug for evakueringssimulering, benyttes Pathfinder, der med Pyrosim (billedet) kan opnås en præsentabel interaktion til den brandtekniske dokumentation. Derudover understøttes simuleringerne af matematiske og fysiske beregninger for at højne det dokumenterbare i arbejdet.

 

Derfor er ingen opgave for stor, og heller ingen for lille hos S&M – vi yder samme professionalisme og engagement uanset opgavens omfang!

 

 

Omfattende palette af brandtekniske ydelser

Følgende emner er en del af de ydelser S&M's brandtekniske brandingeniører arbejder med:

 • Lovgivning. Med certificering i højeste klasse (brandklasse 2, 3 og 4), kan S&M udføre ydelser inden for alle aspekter af byggeri i Danmark
 • 3. parts kontrol. S&M benytter pt samarbejdspartnere, der er certificeret til at udføre tredjepartskontrol på komplekse byggesager
 • Udarbejdelse af brandtekniske rapporter af enhver art
 • Brandteknisk dokumentation i forbindelse med komplicerede byggerier skal udføres, herunder:

Komparative analyser
Risikoanalysering
Evakueringsplanlægning med beskrivelse af flugtvejsforhold
Brandsimulering af bygninger
Håndberegninger
ATEX
Brandfarlig virksomhed

 • Beskrivelse af nødvendige aktive brandsikringstiltag
 • Beskrivelse af redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder adgangsforhold og styring af aktive brandtekniske anlæg
 • Beskrivelse af krav til den brandtekniske drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan), som skal sikre, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid
 • Traditionel brandrådgivning i samarbejde med forskellige faggrupper inden for projektering af byggeri
 • Syn og skøn i forbindelse med brandtekniske implementeringer i byggeri og anlæg
 • Brandteknisk gennemgang af eksisterende byggeri til f.eks. anden anvendelse
 • Gennemgang og evt. optimering af passive brandsikringstiltag, herunder:

Bærende bygningsdele

Bærende og ikke bærende brandadskillende bygningsdele

Branddøre, porte mv

Overflader (ud- og indvendige)

Brandtætninger

Røgskærme og brandgardiner

Bygningers placering på egen og nabogrund

 • Gennemgang og evt. optimering af aktive brandsikringstiltag, herunder:

Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)

Automatisk varslingsvejsanlæg (AVA)

Automatisk vandsprinklingsanlæg (AVS)

Automatisk rumslukningsanlæg

Automatisk dørlukningsanlæg (ABDL)

Automatisk brandventilation (ABV)

Røgudluftning

Flugtvejs- og panikbelysning

Slangevinder

OTV-anlæg i højhuse

 • Udøve brandteknisk rådgivning i forbindelse med driftsmæssige forhold i virksomheder. Følgende emner viser et udpluk af S&M’s ydelser:

Brandøvelser, kontrol af slukningsudstyr

Gennemgang og udførelse af beredskabsplaner

Gennemgang af serviceaftaler på det brandtekniske område

 

 

Kan vi hjælpe dig med brandrådgivning?

Som sagt: Ingen opgave er for stor og heller ingen er for lille. Benyt venligst kontaktformularen nederst på siden, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

 

 

Brandrådgiverteamet

Brandrådgivning har i mange år været en del af vores rådgivningsydelser, og de seneste år har vi haft fokus på at opbygge et solidt team, der supplerer hinanden godt både fagligt og menneskeligt. Teamet består i dag af nedenstående stærke rådgivere - og vi er altid interesserede i at høre fra mulige nye kollegaer, så klik ind på jobfanen og send os en ansøgning, hvis du er interesseret i et job hos os. 

 

 

  Nikol Todorova - brandrådgiver, CFD-simulering

Johnny T. Kulmbach

Flemming V. Jørgensen

Carsten Pahl Jensen

Nikol Todorova

Afdelingsleder, Brand & Sikring. Certificeret brandrådgiver, BK2

Brandingeniør

Master i brandsikkerhed

Certificeret brandrådgiver

til brandklasse 2

Brandrådgiver, CFD-specialist, civilingeniør

       
       
Bo Albin Hansen, Brand- og sikringsrådgiver Anette Eis Holm - ingeniørassistent i brandteamet, Spangenberg & Madsen  

Henrik Sommer

Bo Albin Hansen

Anette Eis Holm

 

Seniorrådgiver,

brandrådgiver og sikringsleder CFPA

 

Brand- og sikringsrådgiver

Eksamineret Sikringsleder

 

 

Ingeniørassistent,

teknisk dokumentation

 

 

 

 

 


 

 

Kontaktformular for henvendelse vedr. brandrådgivning

 

 

Informationer:
Anvendelse – hvem og hvad (skole, børnehave, beboelse, plejehjem, laboratorier mv.), antal m2, antal etager.

Nyheder
News

Årets Sundhedsbyggeri 2022
Certificeret
Kolleganyt
Vundet
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her