Velkommen til S&M

Spangenberg & Madsen er landets ældste rådgivende ingeniørfirma med el-anlæg som speciale. S&M blev grundlagt tilbage i 1905 og vores første opgave var elektrificering af Horsens by.

Siden samfundets elektrificering har vi været en del af den tekniske udvikling, og som specialistvirksomhed er vi stadig med helt fremme indenfor tekniske installationer, indeklimarådgivning, brand- og sikringsrådgivning.

Vi sætter en ære i at tilføre vores projekter de bedste løsninger. Dette skal naturligvis forstås i en bredere forstand, og med en sammenhæng i god balance mellem aspekterne økonomi, funktionalitet, brugervenlighed samt ikke mindst hensynet til ressourcer, klima og miljø.

Rådgivning i harmoni.

El

S&M favner naturligvis bredt indenfor fagligheden El, da det altid har været det bærende element i virksomheden.
Vi mestrer alle facetter indenfor denne faglighed og i stort set alle sammenhænge i forbindelse med byggeri og anlæg.

Særligt kan nævnes:

 • Højspænding og lavspændingsforsyning
 • Distribution og fordeling
 • Reserve- og nødforsyning
 • Belysning og dagslys
 • Kraftinstallationer og særinstallationer
 • Katodisk beskyttelse og nærføringsberegninger
 • Serverrum, IT-netværk og AV-udstyr
 • EMC, transienter og støj

Klik på figuren for at læse mere.

Energi og bæredygtighed

El har været udråbt til en beskidt energikilde i flere årtier og energibesparelser har derfor været en fast bestanddel i vores virke igennem de sidste mere end 30 år.

I forbindelse med vores erfaringer indenfor energi og bæredygtighed kan nævnes:

 • Energiklasser 2015, 2020, passivhus
 • Certificeringer DGNB, BREEAM, LEEDS m.v
 • Energioptimeringer, renoveringer, spændingssænkning m.v
 • Vedvarende energikilder, sol, vind, vand m.v.
 • Intelligent styring og regulering – Smart Grid
 • Nye belysningskilder; herunder LED m.v.

Klik på figuren for at læse mere.

Indeklima

Indeklimaet er en af de vigtigste faktorer for menneskets velvære og produktivitet. I S&M besidder vi alle de kompetencer og redskaber, der er medvirkende til og en forudsætninger for, at der kan skabes det optimale indeklima:

Herunder kan nævnes:

 • Indeklimasimuleringer i BSIM og IESVE
 • Dagslysberegninger og simuleringer
 • Intelligent styring af indeklima; lys, luft, varme og køl via BMS-, CTS og IBI-systemer
 • Optimering af klimaskærm
 • Indeklimamålinger

Klik på figuren for at læse mere.

Sikring og brand

Sikrings- og brandområdet er et område i vækst, og i forlængelse af vores årelange erfaring indenfor dette område i Danmark og Grønland, er det udnævnt som et af flere fokusområder i vores forretningsstrategi.

Vi mener, at vi i S&M gør en reel forskel i markedet.

Særligt kan nævnes:

 • Brandstrategi, beredskabsplaner
 • Risk management, Security, trusselsvurderinger
 • Brandalarm-, varslings- og slukningsanlæg m.v.
 • Adgangskontrol og alarmanlæg m.v.
 • Videoovervågning
 • Uddannelse af vagtpersonale

Klik på figuren for at læse mere.

VVS og ventilation

VVS og ventilation er en del af Spangenberg & Madsens kernekompetencer. Vi er godt rustet og bredt fagligt funderet til at favne de opgaver, som skal løses.

Følgende kompetencer og erfaring kan nævnes:

 • Ventilation - Mekanisk, naturlig og hybrid
 • Lavenergiventilation og energirenovering af ventilationsanlæg
 • Varme - varmepumper og lavtemperaturvarmeanlæg
 • Solvarme - passiv og aktiv
 • Vand - brugsvand og regnvandsopsamling
 • Afløb - klimasikring og kloak, nedsivning
 • Køling - passiv og aktiv

Klik på figuren for at læse mere.

 

 

Nyheder
News

Årets Sundhedsbyggeri 2022

Det nye retspsykiatriske center Sct. Hans er kåret som Årets Sundhedsbyggeri
Læs mere…

Certificeret

Spangenberg & Madsen er igen blevet certificeret som en af landets bedste
Læs mere…

Kolleganyt

Erfaren ildsjæl på kabelteknik ny i folden hos landets ældste el-rådgiver
Læs mere…