Rovsinggade - kontorlejemål

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med transformation af ældre, forfalden lagerbygning til moderne kontorejendom med flere lejemål, der deler indgangsparti med atrium og stor fælles tagterrasse. S&M varetager rådgivningen vedrørende el- og vvs-installationer, kloak, energi og indeklima samt brand. Projektet udføres af Einar Kornerup A/S. Anlægssum ca. 70 mio. kr. 2020 - 2021.

Læs mere.

 

 

Ny kontorbygning, Lederne - DGNB GULD

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med ny kontorbygning, der opføres i tilknytning til eksisterende domicil for Ledernes Hovedorganisation i København. S&M varetager alle tekniske fag, inkl. brand, CTS og DGNB. S&M er DGNB Auditor på byggeriet.

Projektet er udbudt i hovedentreprise. H+ er arkitekter på projektet. Anlægssum 69 mio. kr. 2019 - 2022.

Læs mere.

 

 

Domicil - Novo Nordisk Fonden

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med Novos overgang fra lejer til ejer af egne bygninger. Rådgivningen omfatter security screening og udarbejdelse af strategier for brand, IT mv., udarbejdelse af indeklimamodel til afklaring af facadeløsninger, naturlig ventilation og køling, samt projektering af tekniske installationer, herunder el, vvs, ventilation, CTS og IT. Teknisk bistand ved opbygning og simulering af fælles indeklimamodel for bygningen. Udføres i samarbejde med SITE Arkitekter. 2017 - 

Læs mere.

 

Middelfart Rådhus og bycenter

S&M har varetaget bygherrerådgivning på opførelsen af dey nye Middelfart Rådhus i byens historiske centrum. Rådhuset er det første byggeri i Danmark, der har opnået den højeste bæredygtighedscertificering, DGNB Platin + Diamantcertificering. Bygherrerådgivningen er løst i samarbejde med Spectras as og Almbjerg A/S. Byggeriet er opført af totalentreprenør 5E Byg, der kom tidligt ind i projektet og projketet er udført i nært samspil med kommunen og øvrige interessenter. 2012 - 2016 

Læs mere.

 

 

Domicil - Pandora, Plaza II + III

Smykkefirmaet Pandoras nye domicil rummer ca. 500 arbejdspladser samt mødelokaler, flexrum, produktionskøkken, showrooms mv samt kælder og tagterrasse. S&M har som Pandoras nærmeste rådgiver bistået med teknisk lejerrådgivning; hvor S&M har bidraget til at transformere bygningen fra traditionel indretning til unikt tilpassede løsninger med særlige detaljer i tråd med Pandoras behov og brandingstrategi. S&M har holdt projektet i hånden fra indledende faser til programmering, granskning, kontrol, tilsyn og aflevering.

Læs mere.

 

Administrationsejendom - Bredgade 30-32

Totalistandsættelse af flot gammel ejendom i hjertet af København, udført for ejendomsselskabet Jeudan A/S, til brug for fremtidigt kontorhotel. S&M har ydet teknisk bistand indenfor el- og VVS-tekniske anlæg, sikringsanlæg og IT, herunder registrering af eksisterende installationer og udarbejdelse af strategi for renovering og optimering af ejendommens mange forskellige CTS-anlæg, elevatoranlæg samt brandrådgivning og udarbejdelse af tilhørende brandstrategirapport frem til færdigt og ibrugtaget hus.

Læs mere.

 

Domicil - DAC - Dansk Arkitekturcenter

Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur og byudvikling, Dansk Arkitekturcenter, står overfor at skulle flytte i nye større lokaler i det nyopførte BLOX på Christians Brygge i København. 

Spangenberg & Madsen yder teknisk lejerrådgivning i forbindelse med det nye domicil og varetager fagledelse af alle de tekniske fag.

10.000 m2

 

 

Domicil - DELACOUR DANIA

I forbindelse med totalrenoveringen af Åboulevarden 11 i Aarhus har S&M varetaget lejerrådgivning på de tekniske og styringsmæssige installationer for Advokatfirmaet DELACOUR, som er flyttet ind i deres nye domicil med 150 arbejdspladser fordelt på 2.-6. etage. Derudover har S&M varetaget rådgivning i forbindelse med fællesområder og DELACOURs områder i kælderen, hvor hovedtavlen og alle tekniske anlæg forefindes.

5.000 m2

Læs mere.