Energiforsyning og backup

Spangenberg & Madsen har arbejdet med el-værker og forsyningsanlæg i Danmark siden starten af forrige århundrede.
 
Energiforsyning og backup er selve grundstenene i fagligheden i en virksomhed som vores, der beskæftiger stærkstrømsingeniører, installatører og maskinmestre.
 
Vi har indgående kendskab til projektering og udførelse af alle former for el-forsyningsanlæg, herunder analyser af følsomhed, backup, selektivitet, kortslutningsniveauer m.v. for netforsynede fordelingsanlæg både på højspændings- og lavspændingsniveau samt nødforsyningsanlæg, såsom nødgeneratorer og UPS-anlæg m.v.
 
I Grønland har virksomheden gennem mere end 50 år været rådgiver for Grønlands Energiforsyning, Nukissiorfiit, og har forestået projekteringen af såvel de el-tekniske som maskintekniske discipliner på hovedparten af de grønlandske el-værker, og vi har på den baggrund stort kendskab til udfordringerne i forbindelse med ø-drift af anlæg.
 

Nyheder
News

Ledige stillinger
ZOOLAB indviet
Nye regler og muligheder med TVO
Trefoldigt hurra!
Energiindsats med gode resultater

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her