Ring til os på43 44 60 00
 

EMC og lynbeskyttelse

I forbindelse med placering af følsomt udstyr og områder - såsom laboratorier og operationsstuer - skal der tages særligt hensyn til inducerende støjkilder, som kan komme fra driften af bygningen, andet følsomt udstyr, men også helt udefra.

Der bør derfor i særlige tilfælde foretages en grundig undersøgelse af det elektromagnetiske miljø omkring den nye bygning eller installation.

 

En anden væsentlig kilde til EMI er løbske lækstrømme og transienter, som kan forstyrre, hvis ikke der er implementeret en koordineret indsats for, at bringe dette ned på et absolut minimum, hvilket kan gøres ved etablering af lynaflederanlæg, ordentlig potentialudligning og ikke mindst transientbeskyttelse.  

 

Der skal etableres en ydre beskyttelse ved lynaflederanlæg på bygningen, som endvidere beskytter bygningen mod termisk og mekanisk overlast ved at lede en eventuelt lynstrøm sikkert til jord.

 

Installationen skal forsynes med en koordineret transientbeskyttelse, som sikrer, at såvel udefra- som indefrakommende overspændinger/transienter afledes sikkert til jord. En effektiv afledning af transienter og lækstrømme sker kun, hvis overgangsimpedansen til sand jord er lav.


EMC og lynbeskyttelse er blandt de fagområder Spangenberg & Madsen tilbyder rådgivning indenfor.

 

Vi omgiver os med et hav af enheder og udstyr, som skal kunne kommunikere på kryds og tværs uden nogen form for hindringer, og der er ingen tegn på, at omfanget fremadrettet bliver mindre – tværtimod.

 

Hindringer for god kommunikation er blandt andet, når signalerne generes af støj og interferens. For at nedbringe signalforstyrrende elementer, skal udstyr og installation koordineres og udføres så EMC (Electro Magnetic Compatibility) opnås - på dansk elektromagnetisk forenelighed.

 

EMC betyder, at forskelligt elektronisk og elektrisk udstyr skal kunne arbejde sammen side om side i samme miljø, uden at forstyrre hinanden, uden at forstyrre andet, og uden at blive forstyrret af udefra kommende støjkilder - EMI (Electro Magnetic Interference).

 

 

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her