Ring til os på43 44 60 00
 

VVS og ventilation

Vvs og ventilation er et bredt fagområde der bl.a. dækker vand, varme, sanitet, køl, gasser og andet

Hos Spangenberg & Madsen tilbyder vi fokuseret teknisk rådgivning indenfor alle typer vvs-anlæg, og vi lægger os i selen for at skabe værdi og holdbare løsninger i samspillet mellem funktionelle vvs-tekniske anlæg og hensynet til bl.a. arbejdsmiljø, energi og indeklima.

 

Vi har stor erfaring med det tværfaglige samarbejde i bygge- og anlægsprocessen, og stoltheden trives, når vi kan bidrage til den grønne omstilling og bringe overvejelser omkring bæredygtighed i spil. Vi er meget bevidste om at favne den faglige respekt, og det harmoniske sammenspil mellem byggeriets parter. Derfor lægger vi stort engagement i de personlige relationer, og du kan forvente at være i trygge hænder, når vi yder dig specialiseret teknisk rådgivning, tilpasset dine behov og rammer. 

 

Har du brug for rådgivning vedrørende vvs, ventilation, køl, sprinkling og lignende?

Spangenberg & Maden tilbyder rådgivning indenfor alle områder af vvs, ventilation, køl, varme, sprinkling, kloak, energi og tilhørende områder. Måske har du brug for en vvs-ingeniør til at rådgive om LAR-løsninger, en ventilationsingeniør til indeklimasimulering (BSim) eller dimensionering af et ventilationsanlæg, en brandrådgiver til brandsikring af et ventilationsanlæg eller noget fjerde. Ring til S&M for en drøftelse af dine behov og lad os hjælpe dig med en afklaring af mulighederne.

 

Du er velkommen til at ringe til en af S&M'erne herunder eller klikke dig videre til vores afdelinger her.  

 

 

Kenneth Søegaard

Peter Yde Nielsen

Afdelingsleder

Byggeri Øst, partner

Stærkstrømsingeniør

M: +45 29 69 99 17

kso@sogm.dk

Afdelingsleder

Byggeri Vest

Stærkstrømsingeniør

M: +45 29 69 99 26

pyn@sogm.dk

 

     

 

Tekniske anlæg og optimale forhold for drift og vedligehold

Tekniske anlæg er de bygningsdele, der generelt oftest må tilpasses, renoveres eller udskiftes igennem en bygnings levetid. Der er mange sliddele og regulerende komponenter, placeret i mere eller mindre aggressive miljøer, og derfor er det særligt vigtigt at få skabt optimale forhold for drift og vedligehold af anlæggene.

 

De tekniske anlæg udgør i princippet såvel ”bygningens hjerte”, som ”bygningens hjerne”, og har selvsagt en meget væsentlig betydning for at bygningen fungerer, som det forventes. Robustheden af de tekniske anlæg, og evnen til at kunne imødekomme og tilpasse sig de daglige behov er yderst vigtig. Vi er meget bevidste om, ligesom man som menneske kun sjældent bemærker sin egen hjerterytme, sådan skal de tekniske anlæg langt henad vejen også fungere – ubevidst, intuitivt, lydløst og velsmurt.

 

Driften og vedligeholdelsen af de tekniske anlæg spiller en ikke uvæsentlig rolle, og vores bidrag til dit projekt indebærer bygbare, nøje gennemtænkte, optimerede og energibesparende løsninger, gennem velkoordineret projektering.

 

 

Erfaring med alle typer tekniske anlæg, specialinstallationer og 3D-modellering

På baggrund af vores erfaring med alle typer af såvel grund-, som specialinstallationer indenfor ventilation, køl og varme, vand, sanitet og afløb, herunder vedvarende energi, arbejder vi på de lidt større projekter med state-of-the-art 3D-modellering, med programmet Autodesk Revit - værktøjet til bygningsinformationsmodellering. Dette sikrer de bedste muligheder for BIM-koordinering, dvs. koordinering af føringsveje og placering af komponenter ift. de øvrige bygningsdele. Mulige kollisioner afdækkes således rettidigt, og det er muligt at udføre anvendelige mængdeudtræk til livscyklusanalyser i form af LCA-beregninger.

 

Du vil med Spangenberg & Madsen som rådgiver få udvildig rådgivning baseret på nyeste viden om teknologi sammenholdt med mange års erfaring fra både store og små anerkendte referenceprojekter, hvor vi blandt andet har varetaget:

 

 • Teknisk rådgivning, projektering og projekteringsledelse, projektforslag, myndighedsprojekt og udførelsesprojekt
 • Energiramme- og indeklimaberegninger (BSim)
 • Dagslyssimuleringer og -beregninger
 • Bæredygtighed (DGNB) og livscyklusanalyse (LCA)
 • Energioptimering
 • BIM – 3D-modellering, og nyeste teknologier
 • Fagtilsyn og Projektopfølgning
 • Ventilationsanlæg, mekanisk-, hybrid-, og naturlig-, VAV og CAV, procesudsugning
 • Parkeringsventilation, røgventilering
 • Brandsikring af ventilationsanlæg
 • Køkkenindretning, emhætter
 • Klimaanlæg og varmepumper
 • Brugsvandsinstallationer, teknisk vand, behandlet vand, blødt vand, afsaltet vand, pure-water
 • Sprinklingsanlæg (traditionel/vandtåge)
 • Klimasikring
 • Afløbsinstallationer i bygning, afløb i jord og kloak
 • LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i form af forsinkelses- og LAR-anlæg
 • Køl, køleanlæg, køleforsyning, fjernkøl, havvand, kølekompressorer
 • Varmeinstallationer, central- og fjernvarme, brugsvandsopvarmning
 • Luftarter, gasser
 • Funktionsafprøvning, performancetest, systemintegration, commissioning, Facility Management
 • Kvalitetssikring (KS), drift og vedligehold, indregulering
 • Teknisk due diligence (TDD), tekniske tilstandsvurderinger, registrering
 • CTS-installationer

 

VVS-teamet hos Spangenberg & Madsen

VVS-teknisk rådgivning har i mange år været en del af vores rådgivningsydelser, og de seneste år har vi haft fokus på at opbygge et solidt team, der supplerer hinanden godt både fagligt og menneskeligt. Teamet består i dag af en stor flok vvs-ingeniører, også kaldet HVAC ingeniører, der spænder over ingeniørstuderende til juniorrådgivere, der er relativt nye i faget, til seniorrådgivere med årtiers erfaring at dele ud af. 

 

Flere af vores kolleager i teamet er foruden at være civilingeniører også uddannede DGNB-koordinatorer.

Klik ind på siden her, for at finde kontaktoplysninger på alle S&M'erne.

 

Vi er altid interesserede i at høre fra mulige nye kollegaer, så klik ind på jobfanen og send os en ansøgning, hvis du er interesseret i blive vores kollega. 

 

Du kan også møde et par af kollegaerne her og læse om, hvorfor de synes Spangenberg & Madsen er en god arbejdsplads.

 

 

 

 

 

 

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her