Bispetorvet - Ombygning til gymnasium

S&M yder totalrådgivning på en totalentreprise i forbindelse med ombygning af universitetsbygning med installationer fra 1950'erne til nyt gymnasium for Niels Brock. 

VVS-installationer og ventilation totalrenoveres, ventilationsaggregaterne udskiftes, mens nogle af kanalerne udskiftes delvist. Varme- og brugsvandssystemet renoveres og udbygges.

S&M projekterer VVS, ventilation og tilhørende CTS samt udfører fagtilsyn.

Læs mere

 

 

VIA Campus College Aarhus C

S&M har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af nyt VIA University College Campus Aarhus C, et inspirerende undervisningsmiljø for 5.500 studerende og 430 medarbejdere. Byggeriet samler en række uddannelser, der tidligere var tilknyttet syv forskellige adresser i Aarhus og omegn, i helt nye bygninger på den gamle Ceres grund centralt i Aarhus.

Læs mere

 

 

Skolerne i Albertslund

I forbindelse med omlægning af skolestruktur og SFO'er i Albertslund Kommune, blev fire mindre skoler sammenlagt til to store flersporede skoler. S&M har udført projektering, udbud og tilsyn i forbindelse med skolesammenlægningerne (renovering og nybyg) for samtlige elektriske og sikringstekniske anlæg herunder kraftinstallationer, lysstyringer, sikkerhedsbelysning, IT, varsling og skolekommunikationsanlæg, AIA, fire SFO'er mm. 

Anlægssum 41 mio. kr.

Læs mere...

 

Søndervangsskolen - modernisering

Søndervangsskolen er en af de seks udvalgte folkeskoler omfattet af Skole+ kampagnen, der skal inspirere skoler over hele landet. Kampagnen skal inspirere til mere bevægelse og nytænkning af arealer for opnåelse af en moderne skole, der understøtter visionerne i folkeskolereformen. S&M har forestået projektering af tekniske installationer, herunder IT, fokus på fleksibelt lys mm.

Anlægssum 41 mio. kr.

Læs mere...

 

Mølleholmskolen - Høje-Taastrup

Grønhøjskolen og Parkskolen og deres specialpædagogiske fritidstilbud fusionerer ved om- og tilbygning af Grønhøjskolen og SFO'en, Møllehøj. Mølleholmskolen har nu kapacitet til fire spor fra 0.-9. klasse. Foruden almindelig folkeskole, rummer skolen tre specialafdelinger for børn med særlige vanskeligheder, klassificeret som vidtgående, kommunikations- og emotionelle vanskeligheder, samt fire modtageklasser for elever netop ankommet til Danmark. S&M har ydet teknisk ingeniørbistand ved renovering samt tilbygning med ny SFO og indskoling, herunder brand- og sikringstekniske anlæg og udarbejdelse af brandstrategi. 

Anlægssum 35 mio. kr. 

Læs mere...