Forberedelsesskolen Randers

Privatskole med ca. 315 elever. Skolen ønsker at udvide og optimere arealerne og har derfor købt en ældre ejendom, der nedrives for at bygge ny tilbygning i fire etager, til skolens 8.-10. klasser, musiklokaler mv. Overskydende lokaler i eksisterende bygning ombygges til nye faglokaler. S&M yder teknisk bistand ifbm hovedprojektering af tekniske installationer, herunder beskrivelser og optegning i Revit (3D), samt supplerende rådgivning. 

Anlægssum ca. 23 mio. kr. 

Læs mere...

 

Gammelgårdsskolen, Åbyhøj

Skolen undergår grundig renovering, hvor S&M som ingeniørrådgiver under rammeaftale med Aarhus Kommune yder teknisk ingeniørbistand i fbm. projektering og implementering af energirenovering af skolens el-tekniske anlæg, bl.a. registrering og projektering af udskiftning af samtlige belysningsarmaturer. Dertil varetager S&M også kortlægning af skolens brugsvandsinstallationer og projekterer udskiftning af disse, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for VVS-arbejder mm. Anlægssum ca. 4 mio. kr. 

Læs mere...

 

Sølystskolen i Egå - Aarhus Kommune

Renovering og ombygning af Sølystskolen, hvor Spangenberg & Madsen har varetaget al rådgivning og projektering vedr. el, VVS og sikkerhedsbelysning. Skolens aula har gennegået komplet ombygning, mens skolen og idrætshal generelt har fået udskiftet lofter og projekteret ny belysning. S&M har rådgivet kommunen og samarbejdet med arkitek om udbudsmateriale samt medvirket ved udbud i fagentrepriser.

Anlægssum 3.9 mio. kr. 

Læs mere...

 

Bispetorvet - Ombygning til gymnasium

S&M yder totalrådgivning på en totalentreprise i forbindelse med ombygning af universitetsbygning med installationer fra 1950'erne til nyt gymnasium for Niels Brock. 

VVS-installationer og ventilation totalrenoveres, ventilationsaggregaterne udskiftes, mens nogle af kanalerne udskiftes delvist. Varme- og brugsvandssystemet renoveres og udbygges. S&M projekterer VVS, ventilation og tilhørende CTS samt udfører fagtilsyn.

Læs mere

 

 

VIA Campus College Aarhus C

S&M har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af nyt VIA University College Campus Aarhus C, et inspirerende undervisningsmiljø for 5.500 studerende og 430 medarbejdere. Byggeriet samler en række uddannelser, der tidligere var tilknyttet syv forskellige adresser i Aarhus og omegn, i helt nye bygninger på den gamle Ceres grund centralt i Aarhus.

Læs mere

 

 

Fra bibliotek til SFO og musikskole

Ry Bibliotek er flyttet til andre lokaler og den gamle bygning er blevet renoveret og ombygget til SFO og musikskole. S&M har projekteret tekniske installationer og varetaget fagtilsyn og mangelgennemgang.

Anlægssum 6 mio. kr. 

Læs mere

 

 

 

Søndervangsskolen, Viby

Søndervangsskolen er en af de seks udvalgte folkeskoler omfattet af Skole+ kampagnen, der skal inspirere skoler over hele landet. Kampagnen skal inspirere til mere bevægelse og nytænkning af arealer for opnåelse af en moderne skole, der understøtter visionerne i folkeskolereformen. S&M har forestået projektering af tekniske installationer, herunder IT, fokus på fleksibelt lys mm.

Anlægssum 41 mio. kr.

Læs mere...

 

Mølleholmskolen - Høje-Taastrup

Grønhøjskolen og Parkskolen og deres specialpædagogiske fritidstilbud fusionerer ved om- og tilbygning af Grønhøjskolen og SFO'en, Møllehøj. Mølleholmskolen har nu kapacitet til fire spor fra 0.-9. klasse. Foruden almindelig folkeskole, rummer skolen tre specialafdelinger for børn med særlige vanskeligheder, klassificeret som vidtgående, kommunikations- og emotionelle vanskeligheder, samt fire modtageklasser for elever netop ankommet til Danmark. S&M har ydet teknisk ingeniørbistand ved renovering samt tilbygning med ny SFO og indskoling, herunder brand- og sikringstekniske anlæg og udarbejdelse af brandstrategi. Anlægssum 35 mio. kr. Læs mere...

 

Kunstens Hus, Kildegården, Roskilde

Det tidligere kaserneområde, Kildegården, i Roskilde udvikles i disse år til et mangfoldigt centrum for kultur, idræt og fritid for borgere i alle aldre. Smukke, gamle bygninger er ombygget til bl.a. Musikkens hus og Litteraturens Hus, og nu opføres Kunstens Hus og tilhørende udearealer.  S&M er fagleder for el og VVS i forbindelse med byggeprogram, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning og tilsyn.

Anlægssum 10 mio. kr.

Læs mere

 

 

Moesgård Museum - ombygning

Flytning af Moesgård Muesums samlinger til et nyt museumsbyggeri har skabt mulighed for ombygning af de fredede og bevaringsværdige herregårdsbygninger til universitetsbrug kombineret med fortsatte museumsfaciliteter. S&M har udført hovedprojektering af de elektriske installationer i forbindelse med renoveringen. Der foreligger meget strenge og ikke enslydende krav til sikringsinstallationerne, hvorfor det sikringstekniske har vejet meget tungt i denne opgave.

Anlægssum 55 mio. kr.

Læs mere