Ring til os på43 44 60 00
 

DTU Space - bygherrerådgivning

DTU Space, Institut for rumforskning og rumteknologi, ønsker at udvide, især med laboratorieplads. Spangenberg & Madsen yder, under rammeaftale, bygherrerådgivning i forbindelse med kortlægning af eksisterende forhold og behov. Der opføres ny bygning, B330, samt ombygning af eksisterende. Omfatter bl.a. laboratorier, undervisnings- og kontorfaciliteter. S&M yder bygherrerådgivning inden for tekniske installationer i ny og gamle bygninger, laboratorier, driftsinvolvering, brand, commissioning, nitrogenforsyning og regler, og læringsmiljøer. Læs mere Foto: ESA - A. Mogensen

 

DTU Nanolab Phase 4

Under rammeaftale med bl.a. ERIK arkitekter yder Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma bygherrerådgivning på opførelsen af det nye DTU Nanolab Phase 4. Bygningen, B346A, er på ca. 5.700 m2, hvoraf de 700 m2 er renrum - ISO 4, der er den højest anvendte renhedsklasse i Danmark. S&M varetager ingeniørrådgivning for de tekniske installationer, el, vvs, ventilation, brand og sikring, BIM, IKT, CTS og commissioning. Læs mere

 

 

DTU Danmarks Tekniske Universitet

S&M har sammen med bl.a. ERIK arkitekter vundet rammeaftale om bygherrerådgivning med Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og yder bygherrerådgivning på en bred vifte af opgaver, der dels omfatter ny- om- og tilbygning, renovering og vedligehold, dels udvikling oa. S&M varetager ingeniørrådgivning for de tekniske installationer, el, vvs, ventilation, brand og sikring, BIM, IKT, CTS og commissioning, og tilbyder også DGNB-rådgivning. Læs mere

 

 

Designskolen Kolding - transformation

Transformationen af designskolens bygninger fra 1998 har fokus på materialer, energi og indeklima, bygbarhed og bæredygtighed mm. Spangenberg & Madsen har vunder opgaven sammen med Cubo Arkitekter, ABC Arkitekter, SLETH, VM Acoustics og Tim Krøyer Madsen. Spangenberg & Madsen varetager ingeniørrådgivning ifm. de tekniske installationer, el, vvs, ventilation og indeklima.

Læs mere

 

 

KU Pharma - undervisning og forskning

KU PHARMA på Københavns Universitet bidrager til uddannelsen af farmaceuter og lægemiddeleksperter, herunder i lokaler og laboratorier til forskning og undervisning. Bygningerne er opført i 1965 og faciliteterne fordeler sig over fire etager, og trængte til en omfattende modernisering. Spangenberg & Madsen er trådt ind i projektet til at varetage byggeledelse og sikkerhedskoordinering.

Læs mere

 

 

Åby Skole i Åbyhøj

Spangenberg & Madsen bistår Aarhus Kommune med en omfattende renovering af el, ventilation, vand, varme og CTS på Åby Skole og varetager tillige arbejdsmiljø og brandrådgivning. Skolen er i drift under renoveringen.

Læs mere

 

 

 

 

NEXT København

NEXT samler sine uddannelsesaktiviteter i eksisterende bygninger i Ishøj. Spangenberg & Madsen har medvirket ved ombygning af eksisterende undervisningsfaciliteter til nye multiværkstedslokaler, køkken, kantine og støttefaciliteter. Spangenberg & Madsen varetager projektledelse for installationsfagene og projektering af el, vvs, ventilation og CTS, og har ført fagtilsyn under udførelsen.

Læs mere

 

 

VIA Campus Aarhus N - facadeudskiftning

Spangenberg & Madsen har sammen med ERIK Arkitekter og RØNSLEV under rammeaftale varetaget udskiftning af facaden på VIA i Skejby. Den eksisterende facade var udfordret på drift og bæredygtighed. Renoveringen er baseret på en helhedsorienteret tilgang: økonomisk, social og miljøbæredygtighed, bl.a. med fokus på indeklima, solafskærming og brugernes mulighed for at påvirke lysforhold. S&M har ydet teknisk ingeniørbistand og varetaget energi, indeklima, vvs, ventilation, konstruktioner og arbejdsmiljøkoordinering mv. Er udført, mens bygningen var i drift. Læs mere

 

FGU Ringsted

FGU (forberedende grunduddannelse) er et forberedende uddannelsestilbud til unge, der har brug for at bliv klar til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller blive erhvervsklar. Opgaven omfatter indpasning af FGU på eksisterende folkeskole, samt ombygning og tilpasning af bl.a. faglokaler. Spangenberg & Madsen varetager ingeniørydelserne på de tekniske installationer, som underrådgiver til ERIK arkitekter.

Læs mere

 

 

Glostrup Kommune - renovering af skoler

Spangenberg & Madsen har i mange år haft et godt samarbejde med Glostrup Kommune og har i denne opgave bistået kommunen med bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af fem folkeskoler og en institution. Spangenberg & Madsen yder teknisk rådgivning iforbindelse med renoveirng af el- og vvsinstallationer. S&M har blandt andet gennemgået eksisterende forhold og udarbejdet udbudsmateriale, varetaget opfølgning, tilsyn og afleevringsforretninger.

Læs mere

 

Forberedelsesskolen Randers

Privatskole med ca. 315 elever. Skolen ønsker at udvide og optimere arealerne og har derfor købt en ældre ejendom, der nedrives for at bygge ny tilbygning i fire etager, til skolens 8.-10. klasser, musiklokaler mv. Overskydende lokaler i eksisterende bygning ombygges til nye faglokaler. S&M yder teknisk bistand ifbm hovedprojektering af tekniske installationer, herunder beskrivelser og optegning i Revit (3D), samt supplerende rådgivning. 

Anlægssum ca. 23 mio. kr. 

Læs mere...

 

Gammelgårdsskolen, Åbyhøj

Skolen undergår grundig renovering, hvor S&M som ingeniørrådgiver under rammeaftale med Aarhus Kommune yder teknisk ingeniørbistand i fbm. projektering og implementering af energirenovering af skolens el-tekniske anlæg, bl.a. registrering og projektering af udskiftning af samtlige belysningsarmaturer. Dertil varetager S&M også kortlægning af skolens brugsvandsinstallationer og projekterer udskiftning af disse, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale for VVS-arbejder mm. Anlægssum ca. 4 mio. kr. 

Læs mere...

 

Sølystskolen i Egå - Aarhus Kommune

Renovering og ombygning af Sølystskolen, hvor Spangenberg & Madsen har varetaget al rådgivning og projektering vedr. el, VVS og sikkerhedsbelysning. Skolens aula har gennegået komplet ombygning, mens skolen og idrætshal generelt har fået udskiftet lofter og projekteret ny belysning. S&M har rådgivet kommunen og samarbejdet med arkitek om udbudsmateriale samt medvirket ved udbud i fagentrepriser.

Anlægssum 3.9 mio. kr. 

Læs mere...

 

Bispetorvet - Ombygning til gymnasium

S&M yder totalrådgivning på en totalentreprise i forbindelse med ombygning af universitetsbygning med installationer fra 1950'erne til nyt gymnasium for Niels Brock. 

VVS-installationer og ventilation totalrenoveres, ventilationsaggregaterne udskiftes, mens nogle af kanalerne udskiftes delvist. Varme- og brugsvandssystemet renoveres og udbygges. S&M projekterer VVS, ventilation og tilhørende CTS samt udfører fagtilsyn.

Læs mere

 

 

VIA Campus College Aarhus C

S&M har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af nyt VIA University College Campus Aarhus C, et inspirerende undervisningsmiljø for 5.500 studerende og 430 medarbejdere. Byggeriet samler en række uddannelser, der tidligere var tilknyttet syv forskellige adresser i Aarhus og omegn, i helt nye bygninger på den gamle Ceres grund centralt i Aarhus.

Læs mere

 

 

Fra bibliotek til SFO og musikskole

Ry Bibliotek er flyttet til andre lokaler og den gamle bygning er blevet renoveret og ombygget til SFO og musikskole. S&M har projekteret tekniske installationer og varetaget fagtilsyn og mangelgennemgang.

Anlægssum 6 mio. kr. 

Læs mere

 

 

 

Søndervangsskolen, Viby

Søndervangsskolen er en af de seks udvalgte folkeskoler omfattet af Skole+ kampagnen, der skal inspirere skoler over hele landet. Kampagnen skal inspirere til mere bevægelse og nytænkning af arealer for opnåelse af en moderne skole, der understøtter visionerne i folkeskolereformen. S&M har forestået projektering af tekniske installationer, herunder IT, fokus på fleksibelt lys mm.

Anlægssum 41 mio. kr.

Læs mere...

 

Kunstens Hus, Kildegården, Roskilde

Det tidligere kaserneområde, Kildegården, i Roskilde udvikles i disse år til et mangfoldigt centrum for kultur, idræt og fritid for borgere i alle aldre. Smukke, gamle bygninger er ombygget til bl.a. Musikkens hus og Litteraturens Hus, og nu opføres Kunstens Hus og tilhørende udearealer.  S&M er fagleder for el og VVS i forbindelse med byggeprogram, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning og tilsyn.

Anlægssum 10 mio. kr.

Læs mere