Ring til os på43 44 60 00
 

Normal A/S - logistikcenter og domicil

Butikskæden Normal A/S opfører nyt logistikcenter på hele 76.000 m2. Byggeriet omfatter bl.a. lagerhaller, speditionsområder, kontorarealer, produktionskøkken, fitnessfaciliteter, ladestandere til trucks og andre eldrevne køretøjer. Spangenberg & Madsen er ingeniør på projektet og fagleder for de tekniske fag. Byggeriet er projekteret til opnåelse af bæredygtighedscertificeringen, DGNB Guld. 

Læs mere...

 

 

Homens Kanal 7, København

Holmens Kanal 7 er en historisk og delvist fredet handelsbygning fra 1862, med en unik historie som et af de første varehuse i København. Jeudan ejer bygningen og har engagerer Spangenberg & Madsen til at varetage den komplette ingeniørrådgivning som projektleder og sagsingeniør for el, vvs, ventilation, køling, varme og indeklima, kloak, CTS, brand og sikring i forbindelse med en totalrenovering og ombygning af de 7.150 kvm der transformeres til et flerbrugerhus.

Læs mere...

 

TradeCity Kolding - nyt kontorbyggeri

TradeCity er et moderne kontorhus i Kolding, hvor store og små virksomheder har deres domiciler. Denne etape omfatter 1.800 kvm nyt kontorbyggeri i tre etager. S&M varetager ingeniørarbejder inden for alle discipliner, herunder indeklima, projektopfølgning og fagtilsyn. Opført i totalentreprise. 

Læs mere...

 

 

 

Rovsinggade - kontorlejemål

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med transformation af ældre, forfalden lagerbygning til moderne kontorejendom med flere lejemål, der deler indgangsparti med atrium og stor fælles tagterrasse. S&M varetager rådgivningen vedrørende el- og vvs-installationer, kloak, energi og indeklima samt brand. Projektet udføres af Einar Kornerup A/S. Anlægssum ca. 70 mio. kr. 2020 - 2021.

Læs mere.

 

 

Havnegade og Tordenskjoldsgade

Totalrenovering af fem sammenhængende, bevaringsværdige og delvist fredede bygninger med boliger og kontorlejemål, centralt i København. Jeudan ejer bygningerne og har engageret S&M som projektleder for alle ingeniørfagene, inkl. konstruktioner. S&M har projekteret el, vvs, ventilation, CTS, brand og sikring og har løbende udført tilsyn under udførelsen.

Areal: 11.200 kvm.

Læs mere...

 

Vester Søgade - kontorlejemål

S&M har bistået ejerne af Vester Søgade 10 med teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med omlægning og udskiftning af ældre tavleanlæg, for forbedret forsyningssikkerhed og energioptimering. S&M har varetaget registrering, projektering, udbud og kontrahering med entreprenører, herefter projektopfølgning, koordinering med elforsyningsselskab, fagtilsyn, mangelgennemgang og afleveringsforretning. Nogle lejerne arbejder med kritisk infrastruktur, derfor særligt fokus på daglig drift og hensyntagen ifbm test og idriftsættelse.

Læs mere

 

HK Danmark Domicil

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med ombygning af HKs domicil, opført i 2000. Bygningen moderniseres med fleksible løsninger, åbnes op og giver samtidig plads til fordybelse og digitale møder. Ombygningen omfatter indretning og installationer på seks etager/9.000 m2, med fokus på fleksibilitet, genanvendelse, brugerproces og DGNB (skal DGNB-certificeres). S&M varetager teknisk lejerrådgiver til HK.

Anlægssum 150 mio. kr. 

Læs mere

 

Projekt- og byggeledelse for Jeudan

Spangenberg & Madsen stillede med kort varsel to projektledere til rådighed, da Jeudan, en af Danmarks største service- og ejendomsvirksomheder, akut manglede projektledere til tre igangværende byggesager i Købehavn. Projekterne omhandlede bygherrerådgivning, projektledelse og byggeledelse på tre projekter i forbindelse med ombygning af kontorlejemål, tag- og facaderenovering samt boligrenovering.

Læs mere

 

 

Ny kontorbygning, Lederne - DGNB GULD

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med ny kontorbygning, der opføres i tilknytning til eksisterende domicil for Ledernes Hovedorganisation i København. S&M varetager alle tekniske fag, inkl. brand, CTS og DGNB. S&M er DGNB Auditor på byggeriet.

Projektet er udbudt i hovedentreprise. H+ er arkitekter på projektet.

Anlægssum 69 mio. kr. 

Læs mere

 

 

Domicil - Novo Nordisk Fonden

S&M yder teknisk bistand i forbindelse med Novos overgang fra lejer til ejer af egne bygninger. Rådgivningen omfatter security screening og udarbejdelse af strategier for brand, IT mv., udarbejdelse af indeklimamodel til afklaring af facadeløsninger, naturlig ventilation og køling, samt projektering af tekniske installationer, herunder el, vvs, ventilation, CTS og IT. Teknisk bistand ved opbygning og simulering af fælles indeklimamodel for bygningen. Udføres i samarbejde med SITE Arkitekter. 2017 - 

Læs mere.

 

Middelfart Rådhus og bycenter

S&M har varetaget bygherrerådgivning på opførelsen af dey nye Middelfart Rådhus i byens historiske centrum. Rådhuset er det første byggeri i Danmark, der har opnået den højeste bæredygtighedscertificering, DGNB Platin + Diamantcertificering. Bygherrerådgivningen er løst i samarbejde med Spectras as og Almbjerg A/S. Byggeriet er opført af totalentreprenør 5E Byg, der kom tidligt ind i projektet og projketet er udført i nært samspil med kommunen og øvrige interessenter. 2012 - 2016 

Læs mere.

 

 

Domicil - Pandora, Plaza II + III

Smykkefirmaet Pandoras nye domicil rummer ca. 500 arbejdspladser samt mødelokaler, flexrum, produktionskøkken, showrooms mv samt kælder og tagterrasse. S&M har som Pandoras nærmeste rådgiver bistået med teknisk lejerrådgivning; hvor S&M har bidraget til at transformere bygningen fra traditionel indretning til unikt tilpassede løsninger med særlige detaljer i tråd med Pandoras behov og brandingstrategi. S&M har holdt projektet i hånden fra indledende faser til programmering, granskning, kontrol, tilsyn og aflevering.

Læs mere.

 

Administrationsejendom - Bredgade 30-32

Totalistandsættelse af flot gammel ejendom i hjertet af København, udført for ejendomsselskabet Jeudan A/S, til brug for fremtidigt kontorhotel. S&M har ydet teknisk bistand indenfor el- og VVS-tekniske anlæg, sikringsanlæg og IT, herunder registrering af eksisterende installationer og udarbejdelse af strategi for renovering og optimering af ejendommens mange forskellige CTS-anlæg, elevatoranlæg samt brandrådgivning og udarbejdelse af tilhørende brandstrategirapport frem til færdigt og ibrugtaget hus.

Læs mere.

 

Domicil - DAC - Dansk Arkitekturcenter

Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur og byudvikling, Dansk Arkitekturcenter, står overfor at skulle flytte i nye større lokaler i det nyopførte BLOX på Christians Brygge i København. 

Spangenberg & Madsen yder teknisk lejerrådgivning i forbindelse med det nye domicil og varetager fagledelse af alle de tekniske fag.

10.000 m2