Ring til os på43 44 60 00
 

BLL - Ny banestation Øst, Billund

Billund Lufthavn har behov for at udbygge med en ny banestation. S&M har udarbejdet idéoplæg til etablering af de tekniske anlæg og installationer, herunder forsyning, fordelingsanlæg, regulatorer, brandovervågning, lyn- og transientbeskyttelse, ventilation, køling, fjernstyring mv. Projektet blev stoppet og udsat grundet Covid-19.

Læs mere

 

 

 

CPH - Kølecentral og bagagefabrik

S&M har ydet bygherrerådgivning til Københavns Lufthavne ifbm ny kølecentral, Kølecentral Vest (KCV) og ny bagagefabrik, BFW Baggage Factory West, og varetaget den tekniske rådgivning ifbm omlægning af eksisterende højspæn­dingskabler samt forunder­søgelser ifbm Teknisk Masterplan for ny 10 kV sløjfe mellem Kastrup Koblingsstation og KCV og bagagefabrikken. Endvidere bygherrens repræ­sentant ifbm test og commissioning, herunder formidling af CPHs meget komplekse krav og retningslinjer.

Læs mere

 

CPH - Udvidelse af Terminal 3, T3AE

Udviklingen af Terminal 3 i Københavns Lufthavne løber over en årrække og skal stå færdig i 2028. Samarbejdet under COWIs ledelse består udover lufthavnen primært af Aarsleff, Zeso Architects og Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Udvidelsen omfatter et terminalområde efter sikkerhedskontrollen mellem Finger B og Finger C, hvor der skal opføres omtrent 65.000 nye kvm og ombygges 15.000 eksisterende kvm. S&M varetager el som underrådgiver til COWI. Læs mere

 

 

CPH - Udskiftning af koblingsanlæg

På baggrund af alder og slitage har Københavns Lufthavne udskiftet koblingsanlæggene på transformerstationerne i lufthavnen, tre anlæg i 2018 og tre anlæg i 2019. Spangenberg & Madsen har ydet teknisk bistand i forbindelse med planlægning, projektering og udbud af udskiftning af 10kV koblingsanlæg transformerstationerne.

Læs mere

 

 

 

CPH - CSC Udvidelse af sikkerhedskontrol

I forbindelse med ønsket om at udvikle lufthavnen til i fremtiden at kunne betjene 40 millioner rejsende om året mod cirka 25 millioner rejsende nu, er sikkerhedskontrollen i den eksisterende bygning blevet udvidet med plads til flere og længere kontrolspor baseret på ny teknologi samt et større køstyringsareal.  S&M har været rådgivere på el-forsyning, IT-installationer, sikringsanlæg, hovedprojekt, projektopfølgning og tilsyn.

Anlægssum 300 mio. kr. 

 

 

CPH - Biludlejningscenter, P1

S&M har ydet teknisk rådgivning fra projektforslag til hovedprojekt af VVS, ventilation, og elektriske installationer, samt energi- og indeklimasimuleringer brand, sikring og tilsyn. Opgaven har haft fokus på integration af installationerne i det eksisterende parkeringshus, der udfordres af en lav loftshøjde, samt at minimere bygge- og driftsomkostninger for byggeriet.

Anlægssum 12 mio. kr.

 

 

CPH - Ombygning af Terminal 2, Arkaden

S&M har været fagleder og rådgiver for el-tekniske anlæg og koordinator på bygherreleverancer for el, sikring og IT. Projektet omfattede blandt andet 1400 m2 ekstra plads til passagererne, nye check-in pulte, hævede lofter, dynamisk skiltning og "way-finding" mm. Det kan nævnes, at S&M, i samarbejde med Holm & Grut, har været med til at designe og udvikle nye effektfulde belysningsarmaturer, der er baseret på nyeste LED teknologi.

Anlægssum ca. 100 mio. kr.

 

Doha New International Airport, Qatar

Spangenberg & Madsen har ydet teknisk bistand fra Danmark samt på site i DOHA i forbindelse med projektering og udførelse af el-arbejder for det komplette bagagesorterings- og udleveringsanlæg i den nye lufthavn, som Qatar har bygget. 

Terminalbygningen er 590.000 m2, og bagageanlægget har en kapacitet på 25 mio. passagerer - forberedt til at kunne udvides til det dobbelte.

Anlægssum 11. mia. $.