Ring til os på43 44 60 00
 

Sneglehusene i Nye, Aarhus

Sneglehusene er 93 nybyggede rækkehuse og ejerlejligheder, der ligger i bydelen Nye med udsigt ud over Aarhus bugt. Boligerne er opført i totalentreprise mellem Tækker Group, CJ Group A/S og BIG arkitekter. Spangenberg & Madsen har - som underrådgiver til BIG - varetaget den tekniske rådgivning i form af projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og projektopfølgning for elinstallationer, elforsyning samt kloak/ledninger i terræn.

Læs mere...

 

 

Havnegade og Tordenskjoldsgade

Totalrenovering af fem sammenhængende, bevaringsværdige og delvist fredede bygninger med boliger og kontorlejemål, centralt i København. Jeudan ejer bygningerne og har engageret S&M som projektleder for alle ingeniørfagene, inkl. konstruktioner. S&M har projekteret el, vvs, ventilation, CTS, brand og sikring og har løbende udført tilsyn under udførelsen.

Areal: 11.200 kvm.

Læs mere...

 

Robuste SKÆVE boliger til hjemløse

Spangenberg & Madsen er fagleder for de tekniske installationer på opførelsen af i alt 34 boliger til hjemløse på tre forskellige adresser i København. Bygherre er Boligforeningen 3B (KAB-fællesskabet) i samarbejde med Københavns Kommune. Hver bolig er på 29-32 m2 og kvadratmeterprisen er lav, ligesom der er indarbejdet særlige løsninger ifht lavt vedligehold mv. Areal: 1.161 m2.

Anlægssum 21,7 mio. kr.

Læs mere...

 

Bertram Knudsens Vej - 120 nye boliger

S&M varetager projekteringsledelse og projektering, som projektleder for alle ingeniørfagene i forbindelse med opførelsen af 120 nye almene boliger og et fælleshus på Bertram Knudsens vej i Kolding, for AAB Kolding v./BOVIA. Omfatter VVS, ventilation, LAR, el, brand, konstruktioner og anlæg, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn. Byggeriet er 3D-projekteret og -modelleret i Revit i henhold til IKT-aftale. Areal: 9.300 m2.

Anlægssum 117 mio. kr.

Læs mere...

 

Skrillingevej, Middelfart - 48 nye boliger

S&M er projektleder og fagleder for ingeniørfagene på projektet bag Boligforeningen Lillebælts nye almene boligbebyggelse i Middelfart. 28 almene familieboliger og 20 mindre boliger i klyngebebyggelse, 1-4 rums boliger med høj grad af fleksibilitet, opføres i to plan.

Areal: 3.770 m2.

Anlægssum ca. 41,4 mio. kr.

Læs mere...

 

 

Skejbyparken - 117 nye kollegieboliger

S&M er ingeniørrådgiver på projekt bag opførelsen af Skejbykollegiet, og varetager projektering, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn. Opgaven omfatter design og projektering samt udarbejdelse af en samlet lokalplan for to byggefelter (barmarksprojekter), sideløbende med projektering af dispositionsforslag og udbud i totalentreprise, tilsyn og byggeledelse i fbm opførelse af de nye kollegieboliger. De nye boliger opføres i tre etager og fordeler sig på 4.598 m2. Anlægssum ca. 57 mio. kr.

Læs mere.

 

Risskov Brynet - 117 almene boliger

S&M har varetaget komplet ingeniørrådgivning og er projektleder for ingeniørfagene på opførelsen af det ambitiøse bæredygtige boligprojekt, Risskov Brynet i Aarhus, der er DGNB Guld certificeret og omfatter ungdomsboliger, handicapboliger til primært autister, og familieboliger, herunder også små boliger samt parkeringskælder og udearealer. S&M har desuden varetaget byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn, commissioning, afprøvning og idriftsættelse. Anlægssum 160 mio. kr.

Læs mere

 

Sct. Jørgens Park - 42 familieboliger

42 nye familieboliger på 110-150 mopføres i Sct. Jørgens Park i Næstved. Spangenberg & Madsen har ydet teknisk ingeniørbistand til totalentreprenør Hoffmann A/S, bl.a. energirammeberegninger og elteknisk bistand, som underrådgiver til ING-Group. Bygherre er JH Administration A/S / Ejendomsselskabet Sct. Jørgens Park. Indflyting medio 2019.

Anlægssum: 75 mio. kr.

Læs mere.

 

 

Egehusene - Små Robuste Boliger

S&M har været sagsansvarlig for de tekniske fag på opførelsen af 102 Små Robuste Boliger på fire lokationer i Egedal, og er i udførelsesfasen overgået til totalbygherrerådgiver. 

Boligerne er i første omgang tiltænkt flygtninger og er unikt i ingeniørmæssig forstand. Boligerne er så små at gængse løsninger til opvarmning og ventilation nemt sprænger målene for prisen, hvorfor det har været nødvendigt at tænke kreativt, uden at gå på kompromis med robusthed, driftsvenlighed, lovkrav mv. Boligerne er fleksible, med mulighed for senere sammenlægning til større familieboliger. Læs mere.

 

Helhedsplan Rosenhøj - renovering

Boligområdet Rosenhøj, i Aarhus Syd, har gennemgået et omfattende renoveringsprojekt, hvor Spangenberg & Madsen har varetaget ingeniørrådgivning. Projektets formål var at løfte byggeriet til et livligt og moderne boligområde. Fokus har især været på energioptimering og liveability med læringsstationer, gårdhaver, nye boliger, nyt varme- og ventilationssystem mm. Efter renoveringen blev projektet udvidet til at omfatte projektering af yderligere 22 boliger og en lægeklinik, samt etablering af videoovervågning som kriminalpræventivt tiltag.

Anlægssum 900 mio. kr. 

 

Ceresbyen i Aarhus - ny bydel

Ceres-byggeriets grund i Aarhus midtby undergår i disse år en større transformation til en ny bydel med uddannelsesmiljø, boliger, butikker, caféer, erhvervslokaler, bypark og andet. S&M medvirker ved projektering af boliger og erhverv på byggefelt 2, 6, 8 og 9, der er tegnet af forskellige arkitekter og opføres i totalentreprise, samt ved tilblivelsen af det nye VIA Campus University Aarhus C.

Ca. 50.000 m2 boliger, 6.500 m2 erhverv og 43.000 m2 universitet.

Læs mere.

 

Højstrupparken - renovering af 606 boliger

Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense, har i 2014 iværksat en omfattende renovering af Højstrupparken i Odense, hvor S&M yder teknisk ingeniørrådgivning på renovering af to prøvelejligheder, og afsnit 1, 2 og 3, der fordeler sig på boligblokke, rækkehuse, ejendomskontor, fælleshus, udearealer, herunder opholds- og parkeringsarealer. S&M er underrådgiver til Viggo Madsen A/S. Nogle beboere genhuses, mens andre er i drift under renoveringen.

Anlægssum: 596 mio. kr.

Læs mere.