Ring til os på43 44 60 00
 

Specialinstitutioner i Nordjylland

Botilbuddet Engbo og autismecenter Nordjylland Kastanjebo har det tilfælles, at alle beboere har særligt brug for sikkerhed, tryghed og en forudsigelig hverdag. Beboernes handicaps stiller krav til såvel arkitektur, sikringsniveauer og øvrige tekniske installationer. Spangenberg & Madsen har udført hovedprojekt for de tekniske installationer, herunder brand- og sikringstekniske anlæg, sidenhen projektopfølgning, mangelgennemgange og tilsyn mm. Energiklasse BR2015. Foto: N. Nygaard/Arkitema.

Læs mere.

 

Autismecenter Havkærparken

Autismecenter Havkærparken er et botilbud skabt til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser, med meget specielle behov til den fysiske struktur, herunder faste og genkendelige rammer. S&M har medvirket som rådgiver ved udarbejdelse af byggeprogram, sidenhen med teknisk ingeniørbistand i forbindelse med projektering af autismecentret, herunder optegning af teknsike installationer, tavleanlæg, kraft- lys- og PDS-installationer samt kaldeanlæg, personsikringsanlæg samt brand og sikringstekniske installationer.

Anlægssum 70 mio. kr. Læs mere.

 

Plejeboliger på Hedevej, Lystrup

Projektet omfatter opførelse af 85 plejeboliger på Hedevej i Lystrup. S&M har ydet teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for Aarhus Kommune samt projektspecifikt byggeprogram for totalentreprise, og sidenhen bygherrerådgivning på de elektriske installationer i udførelsesfasen, samt teknisk bistand i forbindelse med udbud af telefon, internet og kabeltv. Ingeniørrådgivning udført som underrådgiver til Viggo Madsen A/S siden bygherrerådgivning.

Anlægssum: 145 mio. kr.

 

Kastanievej, Slagelse - boliger til unge

Slagelse Kommune opfører 18 nye handicapvenlige boliger til unge. Spangenberg & Madsen er teknikrådgiver på projektet, i samarbejde med CASA Arkitekter og OBH-gruppen. Projektet omfatter boliger, fælleslokaler, fælleskøkkener samt administrationslokaler samt belysningsanlæg i fbm. tilhørende P-pladser og adgangsstier. S&M har ydet teknisk bistand i forbindelse med projektforslag, hovedprojekt, projektopfølgning, fagtilsyn og as built. Illustration: CASA Arkitekter.

1.500 m2

 

Lærkevej, Als - handicapvenlige huse

Boligselskabet Danbo, Afd. 07, opfører 42 nye handicapvenlige rækkehuse i Nordborg. S&M er teknikrådgiver på projektet, som underrådgiver til Viggo Madsen A/S, og i samarbejde med KPF Arkitekter A/S. Etablereret i seks blokke i et plan med fuld fælleskælder med beboerrum samt teknikrum. Boligerne varierer i størrelse. S&M har projekteret alle el-tekniske installationer i boligerne, herunder tomrørsinstallationer, røgmelder i hht. myndighedskrav, lys- og kraftinstallationer samt terrænbelysning. Støttet af Landsbyggefonden. 4.200 m2. Anlægssum: 45 mio. kr. Foto: Danbobolig.dk

 

Vesterløkke Plejehjem - ventilationsanlæg

Spangenberg & Madsen yder teknisk bistand til Kolding Kommune i fbm. funktionsudbud på udskiftning af ventilationsanlægget på plejehjemmet, etape 1, samt option 1 og 2 på besigtigelse med bydende entreprenør, vurdering af entreprenørprojekt inden udførelse, tilsyn og aflevering af etape 1. Foto: Kolding.dk

 

 

 

 

Grøndalsvænge - plejeboliger mm.

S&M har medvirket ved opførelsen af et nyt plejecenter med 50 boliger  og tilhørende servicearealer, samt en ny bygning til daginsititution og et antal nybyggede almenboliger. S&M har varetaget hovedprojektering af elektriske installationer, hvilket omfatter tavleanlæg, kraft- og lysinstallationer, solcelleanlæng, PDS installationer, kaldeanlæg, personsikringsanlæg, samt sikrings- og brandtekniske installationer. 

Anlægssum 70 mio. kr.