Ring til os på43 44 60 00
 

Nyt Center for Diabetes, København

Nu kan københavnere med type 2-diabetes se frem til endnu bedre behandlingstilbud i nye omgivelser på Nørrebro. Københavns Kommune opfører et nyt diabetescenter, der imødekommer et stigende behov for rehabilitering hos borgere med type-2 diabetes. Centret opføres i De Gamles By på Nørrebro. Spangenberg & Madsen har vundet udbuddet sammen med Dorte Mandrup Arkitekter, Bisgaard Landskab og AB Clausen Rådgivende Ingeniører. S&M varetager rådgivning ifbm de tekniske installationer for kloak, VVS, el og sprinkling. Læs mere

 

Regionshospitalet Randers, fibernetværk

Regionshospitalet Randers står overfor en udskiftning af hospitalets PDS-netværk til ny fibernetværksinstallation (Fiber to the Office), for at imødekomme fremtidens krav til et moderne hospital. Spangenberg & Madsen er involveret i det overordnede planlægningsarbejde i forhold til hospitalets masterplan for udvidelser, renovering og ændringer som strækker sig over en periode på 10 år, hvor Spangenberg & Madsen har ansvaret for el-forsyningen i samtlige af hospitalets forsyningspunkter, herunder både normalforsyning (netforsyning) og nødforsyning (generator og UPS). Læs mere

 

Fredens Torv - Sociallægeinstitution

Aarhus Kommunes sociallægeinstitution flytter til Fredens Torv 6, der i den forbindelse skal ombygges. Spangenberg & Madsen har varetaget totalrådgivning og projektledelse, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med hovedentreprise, indhentning af tilbud, besigtigelse, afgørelse samt byggeledelse under udførelsen. De ombyggede lokaler indeholder kontorer, undersøgelsesrum, grupperum, omklædningsfaciliteter mm.

Læs mere

 

 

Teilumbygningen - nyt laboratorium

Ombygning af Teilumbygningen ved Rigshospitalet i forbindelse med etablering af nyt prionlaboratorium på 4. sal, og nyt ventilationsanlæg på 7. sal. Bygningens øvrige funktioner i i drift under udførelsen. S&M yder teknisk bistand til udarbejdelse af instal-
lationsprojekt gennem alle faser, omfattende ventilation, el, CTS, VVS og koordinering af bygherreleverancer, samt teknisk dokumentation.

Entreprisesum: 12 mio. kr.

Læs mere

 

Nyt Psykiatrisk Center DNU, Skejby

Entreprenørfirmaet KPC Herning har ved opførelsen af OPP-projektet, det ny almene- og retspsykiatriske center på DNU, valgt S&M som sin rådgiver til projekteringsledelse og kvalitetssikring af alle tekniske installationer, herunder fag som vvs, ventilation, indeklima, el, belysning og sikring mv. S&M bistår KPC med teknisk assistance ifbm rådgivernes og underentreprenørernes projektering af de tekniske installationer og sikring på det store byggeri, og bistår med fagspecialister på sikring, el og svagstrøm, vvs, ventilation og indeklima samt en BIM-ekspert, til og med udførelsesfasen. 50.000 m2. Anlægssum 1  mia.

 

Nyt Aalborg Universitetshospital - NAU

Spangenberg & Madsen er tilknyttet bygegriet af det nye universitetshospital i Aalborg, som fagleder på stærkstrømsinstallationer. S&M varetager daglig ledelse af holdet af projekterende ingeniører samt tekniske designere på ni forskellige bygninger, der indeholder fælles akutmodtageenhed, laboratorier, evelatorer mv. Indtil videre har S&M deltaget frem til og med hovedprojektering, herunder hovedforsyningerne.

S&M projekterer endvidere el-tavler og er medprojekterende på hovedforsyningerne.

150.000 kvadratmeter. Anlægssum 4,1 mia. kr.

 

FAME - fælles akutmodtageenhed

Regionshospitalet Randers skal være et af regionens fem akuthospitaler og dermed er der blevet etableret en fælles akutmodtageenhed (FAME). S&M har medvirket som bygherrerådgiver og har varetaget den tekniske rådgivning og -tilsyn på elektriske, sikringstekniske og svagstrømsinstallationer i udførelsesfasen. Opgaven havde særligt fokus på integration med sygehusets eksisterende installationer, der alle var i drift under processen.

Anlægssum 160 mio. kr.

 

AUH - Psykiatrisk Forskning

Psykiatrisk forskning på Aarhus Universitetshospital udfører blandt andet demensforsøg med rotter. Til dette formål har Spangenberg & Madsen ydet teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af dag- og natstyring af hvidt lys i forsøgsdyrenes stalde, udskiftning af sensorer til tryk, flytning af el-tavle mv. S&M har udført projektforslag samt ydet teknisk bistand i forbindelse med foranalyse på befugtningsløsninger, herunder afklaring af fordele, ulemper og driftsøkonomi. 

 

 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus

De eksisterende hospitaler i Aarhus er fordelt på fire lokationer og skal samles i et stort hospitalskompleks, DNU i Skejby, Aarhus - landets hidtil største hospitalsopgave. S&M har medvirket ved den indledende projektering  af Akut N1, Akut N2, samt abdominal inflammatorisk afsnit S1, i alt ca. 80.000 m2, samt terrænbelysningsprojekt. S&M har udført projektering af el-anlæggene, herunder føringsveje, strømskinner, belysningsplaner mm.

Anlægssum 6,4 mia. kr.

 

 

Cereshuset, Ceres Alle i Aarhus

Spangenberg & Madsen har medvirket ved opførelsen af det 22,5 meter høje byggeri på syv etager, der bl.a. rummer 72 plejeboliger og sundhedscenter. S&M har udført hovedprojekt på de elektriske installationer, der omfatter sikkerhedsbelysningsanlæg og komplet ABA anlæg med varsling via kaldeanlæg, der også fungerer som dementovervågning mv. Hver etage er indrettet med fællesrum med handicapvenligt køkken samt fælles tv-stuer. Hver bolig har mulighed for individuelle tilvalg. Huset er udført så beboerne får en følelse af, at det er et privat hjem med nødvendige moderne hjælpemidler - og samtidig skal beboerne opleve, at de er en del af et fællesskab, med dertilhørende socialt liv og netværk.

Anlægssum 140 mio. kr.