Ring til os på43 44 60 00
 

Kongsdal Gods - renovering af fredet gods

Kongsdal Gods i Mørkøv er en historisk herregård, hvis fredede hovedbygning blev opført i årene 1588-1598. Nye ejere har valgt at lade godset restaurere. Spangenberg & Madsen varetage ingeniørrådgivning, udbudsproces og tilsyn for vvs, ventilation og kloak i forbindelse med renoveringen, der kræver en særlig nænsomhed med respekt for de historiske materialer og udtryk.

Læs mere...

 

 

Billund Bad - ombygning

Svømmehallen i Billund, Billund Bad, der er fra 1985, gennemgår en renovering og får en om- og tilbygning med udvidelse af køkkenfaciliteterne med køle- og fryserum samt nye adgangsforhold til hovedindgangen. 

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S er ansvarlig for brandrådgivningen på projektet, der er indplaceret i brandklasse 3 (BK3) og risikoklasse 2 (RK2).

Læs mere

 

 

Toveshøj sundheds- og beboerhus

Toveshøjs sundheds- og beboerhus er en del af helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj i Brabrand. S&M er ingeniør på færdigprojektering og opførelsen af det nye sundhedshus, der består i en ombygning og tilbygning til en ældre ladebygning. Opføres som en trækonstruktion. S&M varetager fagledelsen for alle ingeniørfagene. Illustration fra udbudsmaterialet. Anlægssum 25 mio. kr.

Læs mere

 

 

ZOOLab - nyt formidlingshus

ZOOLab i Københavns Zoologiske Have er et nyt besøgshus, skabt til moderne formidling og andre aktiviteter. Spangenberg & Madsen er ingeniør på de tekniske installationer, herunder indeklima og energi samt brandrådgivning. Særligt fokus på elegant integration af installationerne, der alle er skjulte for de besøgende, med hensyntagen til det æstetiske arkitektoniske udtryk. Visualisering af Claus Pryds Arkitekter.

Anlægssum ca. 7,3 mio. kr.

Læs mere

 

 

ZOO: Verdenspladsen, bambuskøler mm.

ZOO i København gør klar til pandaernes ankomst. Med S&M som ingeniørrådgiver bag, anlægger ZOO nu en ny central verdensplads, et bambuskøleskab og en butik, i tilknytning til pandaanlægget. Verdenspladsen har flere funktioner: Centralt samlingspunkt for havens gæster, festplads og LAR-anlæg. Under jorden gemmer sig et faskineanlæg til opsamling af regnvand, der genbruges i havens søer og anlæg, og pladsens amfiteater udgør desuden et forsinkelsesbassin, der medvirker til at skåne kloaknettet. Projektet indgår i Frederiksbergs Kommunes skybrudssikringsplan. Anlægssum ca. 6,5 mio. kr.

Læs mere

 

Hesitation of Light - Ringgadebroen

Hesitation of Light er et stort kunstværk, der oplyser den karakteristiske Ringgadebro over baneterrænet i Aarhus. Værket er skabt af kunstneren Signe Klejs og processen har budt på mange sikkerhedsmæssige og jernbanetekniske udfordringer, som S&M i høj grad har bidraget til at løsne op for. S&M har udført udbud på den elektriske installation, armaturer og montering, herunder projektering af den elektriske installation, kontrahering, koordinering mm. Endelig har S&M bistået med håndtering af interessenterne på det banetekniske område og sluttelig med aflevering af kunstværket til Aarhus Kommune.

Anlægssum 1 mio. kr. Læs mere

 

Kunstens Hus, Kildegården, Roskilde

Det tidligere kaserneområde, Kildegården, i Roskilde udvikles i disse år til et mangfoldigt centrum for kultur, idræt og fritid for borgere i alle aldre. Smukke, gamle bygninger er ombygget til bl.a. Musikkens hus og Litteraturens Hus, og nu opføres Kunstens Hus og tilhørende udearealer.  S&M er fagleder for el og VVS i forbindelse med byggeprogram, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning og tilsyn.

Anlægssum 10 mio. kr.

Læs mere

 

 

Moesgård Museum - ombygning

Flytning af Moesgård Muesums samlinger til et nyt museumsbyggeri har skabt mulighed for ombygning af de fredede og bevaringsværdige herregårdsbygninger til universitetsbrug kombineret med fortsatte museumsfaciliteter. S&M har udført hovedprojektering af de elektriske installationer i forbindelse med renoveringen. Der foreligger meget strenge og ikke enslydende krav til sikringsinstallationerne, hvorfor det sikringstekniske har vejet meget tungt i denne opgave.

Anlægssum 55 mio. kr.

Læs mere

 

Udvidelse af Musikhuset Aarhus

S&M A/S har medvirket som el-rådgiver for totalentreprenøren A. Enggaard ved udvidelsen af Musikhuset Aarhus. Det nye byggeri betød en fordobling af musikhusets areal med tre nye sale. Området indeholder egen transformerstation, hvorfor der især var stor fokus på EMC støj i forhold til kritiske lyd- og billedinstallationer i huset. Der blev eksempelvis udført et omfattende potentialudligningsnet via armeringsjernet i alle betonelementer.

Anlægssum 285 mio. kr.