Ring til os på43 44 60 00
 

Indeklima

Bygningers indeklima er en vigtig faktor for menneskets velvære og produktivitet. I Danmark opholder vi os indendørs 90% af tiden – derfor er et godt indeklima en afgørende faktor for vores livskvalitet.

 

Det oplevede indeklima er en blanding af mange forskellige sanseindtryk, der tilsammen definerer, om vi har det rart på den arbejdsplads, skole, bolig med videre, vi befinder os i. Foruden sanseindtrykkene er brugernes tilfredshed også tæt forbundet med brugernes muligheden for selv at regulere indeklimaet.

 

Det oplevede indeklima er en blanding af sanseindtryk og mulighed for at regulere indeklimaet...

Et godt indeklima defineres blandt andet af faktorer som:

 • Temperatur og trækgener
 • Luftkvalitet
 • Dagslys
 • Akustik
 • Produkter med lav emission
 • Reducering af lokale forureningskilder
 • Brugeradfærd og brugerstyring
 • Styring
 • Tekniske installationer

I Spangenberg & Madsen foregår arbejdet med indeklima i tæt samarbejde med arkitekt og brugere.

 

Vi skal som rådgivende ingeniører sørge for at projektere bygninger, der sikrer, at sammenspillet mellem ovenstående faktorer er optimalt. Netop dette sammenspil er nemmere at sikre desto tidligere i processen man forholder sig til indeklima og energi, da disse i stor grad påvirkes af bygningens indretning og udformning. Ved at arbejde med passive før aktive designtiltag, er der et større potentiale for at skabe et tilfredsstillende indeklima i bygningen sammen med et så lavt energiforbrug som muligt.

 

Spangenberg & Madsens rådgivere arbejder blandt andet med:

 • Simulering af termisk og atmosfærisk indeklima (BSim)
 • Analyser af optisk indeklima (dagslys) enten ved eftervisning af 10%-reglen eller via simulering af belysningsstyrke
 • Fastlæggelse af luftmængder og køleeffekter
 • Valg af materialer med lav emission
 • Koordinering mellem energi og indeklima

 

Igennem variationer af designet arbejdes mod optimale løsninger i sammenspil med de øvrige fag. Dertil er det også muligt at undersøge bygningsdesignets robusthed over for fx klimavariationer eller ændrede brugssituationer, som kan bruges til at opnå point ved en DGNB-certificering

 

 

Et robust indeklima er med til at sikre fremtidens bæredygtige bygninger.

 

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her