Ring til os på43 44 60 00
 

Energi

Både ved nybyggeri og renovering er der stort potentiale for at forbedre energieffektiviteten, fx går 1/3 af Danmarks energiforbrug til rumopvarmning. Derfor er det afgørende, at dette forbrug reduceres, hvis vi som nation skal nå de mål, vi har sat os.

 

De senere års fokus på klimakrisen har givet fornyet opmærksomhed på energi- og ressourceforbrug – især i forbindelse med nybyggeri. Men i den eksisterende bygningsmasse er der også et stort potentiale.

 

Hos Spangenberg & Madsen kan vi hjælpe dig som bygningsejer med at kortlægge energiforbruget i din eksisterende bygning for at finde besparelsespotentialer og beregne tilbagebetalingstider mv. Desuden kan vi lægge en plan for det løbende vedligehold, forbedring af bygningen og dens energiforbrug med fokus på de rigtige løsninger, hvor energi, økonomi, materialeforbrug og funktion går op i en højere enhed.

 

Ved nybyggeri og renoveringsprojekter går energi og indeklima hos os tæt hånd-i-hånd, hvor vi allerede tidligt i processen forholder os til bygningsdesignets indvirken. Ved belysning af forskellige designtiltags indvirkning på energiforbruget og indeklima tidligt i processen opnås større frihedsgrader for optimering af designet.


Ved at arbejde med passive før aktive designtiltag er der stort potentiale for en bygning med så lavt et energiforbrug som muligt.

 

Energioptimering kan realiseres blandt andet ved anvendelse af:

  • Passive designtiltag
  • Ekstra isolering / efterisolering
  • Alternative vedvarende energikilder som vind- og solenergi, varmepumper mv.
  • Energieffektive belysningsanlæg med dagslysstyring efter solindfald og tilstedeværelse (PIR)
  • Energieffektive pumper
  • SEL-værdier for ventilationsanlæg
  • Behovsstyring af ventilation efter CO2-niveau, temperatur, luftfugtighed og tilstedeværelse mv
  • Styring
  • Tekniske installationer

Med et faldende energiforbrug til bygningers drift, vægter den indlejrede energi – altså energiforbrug til opførelse og nedbrydning af bygningen – højere i det samlede energiregnskab. Derfor er det vigtigt, at bygningers energiforbrug nøje analyseres i sammenhæng med en livscyklusanalyse (LCA) uden at økonomien stikker af (LCC).

 

 

Har du brug for energirådgivning?

Hos Spangenberg & Madsen er denne type rådgivning gennemgående for vores ydelser. Vi har altid for øje at skabe mere værdi end vi tager. Dette gælder også i henseende til energi, og i vores rådgivning af dig som kunde. Er du usikker på, hvordan du kan leve op til de nye bæredygtighedskrav eller vil du gerne sparre med nogen om dine energimæssige forhold, så tag endelig kontakt til os på tlf. 43 44 60 00, så finder vi den rette for dig at tale med.

 


 

Nyheder
News

Kolleganyt
Øget fokus på bæredygtighed
Kolleganyt
Tak for i år
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os

Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her