Indeklima


I Danmark opholder vi os indendørs 95% af tiden. Derfor er et godt indeklima en afgørende faktor for vores livskvalitet.

Indeklimaet i moderne bygninger bliver presset af stigende krav til energiforbrug, tæthed og arkitektur. Derfor bliver kompleksiteten af de rammer, der skal til for at opretholde et godt indeklima, til stadighed øget og dermed øges kravene til ingeniørernes viden, kreativitet og fornyelse naturligvis også.

Det oplevede indeklima er en blanding af mange forskellige sanseindtryk, der tilsammen definerer, om vi har det rart på den arbejdsplads, skole, bolig med videre, vi befinder os i.

Alle mennesker har forskellige præferencer for temperatur, akustik og dagslysindfald. Derfor er en bygning med et godt indeklima karakteriseret ved, at brugeren i høj grad har mulighed for at justere sit lokale indeklima uden at forringe andres.


Faktorer som temperatur, luftkvalitet, dagslys og akustik påvirker os, og vi skal som rådgivende ingeniører sørge for at konstruere bygninger, der sikrer, at samspillet mellem alle disse faktorer er optimalt.

Hos Spangenberg & Madsen ved vi, at forskellen mellem et dårligt og et godt indeklima betyder en væsentlig forskel på produktivitet og indlæring. Derfor bestræber vi os på at søge det bedste indeklima, i tæt samarbejde med bygningsejeren og ikke mindst brugerne.

Så…

En investering i dine medarbejderes indeklima er en af de bedste produktionsforbedrende investeringer, du som arbejdsgiver kan udføre.
 

Nyheder
News

Årets Sundhedsbyggeri 2022
Certificeret
Kolleganyt
Vundet
Kolleganyt

Mere info

Bliv ringet op
Ring til os
Få nyhedsbrevet
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her