Ring til os på43 44 60 00
 

Banedanmark - strøm og kravspecifikation

Spangenberg & Madsen har bistået Banedanmark med tekniske rådgivning ved udarbejdelsen af kravsspecifikationerne til udbudsmaterialet for ”Rammeaftaler for service og vedligehold, stærkstrøm”. kravsspecifikationerne dækker anlægstyper i Banedanmarks infrastruktur på landsplan indenfor belysning, brand og sikring, el-tavler, fremmedetstik, generator, installationsarbejder, køling, pumper, UPS og batterier og ventilation. S&M har desuden bistået ved udarbejdelse af SAB og leveret input til BDK's udarbejdelse af FAB og TBL. Læs mere...

 

Sporskiftevarme - udskiftning/opgradering

Spangenberg & Madsen A/S har over en treårig periode ydet teknisk rådgivning ifbm udskiftning af sporskiftevarme fra system 80 til system 2000 i Nord- og Midtjylland. Rådgivningen omfatter udarbejdelse af analysefaserapport i forbindelse med opgradering af 161 eksisterende sporskifter fra system 80 til 2000 (master-/slavesystem) fordelt på 39 stationer, samt option på udarbejdelse af udbudsmateriale, as-built og tilsyn.

 

 

 

Aarhus Hovedbanegård - renovering

Spangenberg & Madsen A/S har varetaget den komplette ingeniørrådgivning, inkl. tilsyn, på et gennemgribende renoveringsprojekt på Aarhus H. Projektet indebar en komplet renovering af samtlige elektriske installationer, styrede underboringer, trafikinformation og andet apteringsudstyr på alle stationens overdækkede og fritliggende perroner. Projektet blev udført på en banegård med højt personflow og konstant aktivitet i alle døgnets timer.

Anlægssum 15 mio. kr.

Læs mere...

 

Nye trafikinfoskærme på 42 stationer

Spangenberg & Madsen har været rådgivende ingeniører på udskiftningen af trafikinformationsskærme på 42 stationer rundt omkring i landet. Opgaven bestod i en grundig besigtigelse, herunder placering af skærme og føringsveje. Herefter udarbejdelse af projekteringsgrundlag til godkendelse samt en SAB for arbejdet på de enkelte stationer.

Anlægssum 25 mio. kr.

Læs mere...

 

 

Aarhus Letbane - BPU områder

Projektet omhandler jording og potentialudligning for Aarhus Letbane på strækningen mellem Odder og Grenå, herunder definering af hele 42 BPU områder på samtlige stationer og broer på begge strækninger. Heriblandt Aarhus H som den mest komplekse og omfangsrige. Spangenberg & Madsen har bl.a. forestået programmering af opgaven, fagledelse, projektering, økonomistyring mm.

Anlægssum 8 mio. kr.

 

 

København H - nye trafikinfoskærme

Spangenberg & Madsen A/S har været rådgiver på Banedanmarks udskiftning af næsten alle trafikinformationsskærme indendørs i hallen, på perronerne og på Tietgensbroen ved Københavns Hovedbanegård. Stærkstrømsforsyningen til skærmene blev desuden tilstandsvurderet og nyt projekteret, hvilket var kompliceret grundet de lange afstande på perronerne og den høje aktivitet døgnet rundt.

Læs mere...

 

 

Tommerup Station - BPU og nye elevatorer

I forlængelse af nye vedtagne regler omkring jording og potentialudligning på elektriske banestrækninger, har S&M defineret et BPU-område omkring hele Tommerup Station, herunder projektering/omlægning af samtlige elektriske forbindelser og elektrisk ledende rørledninger. Desuden projektering af af samtlige udligningsforbindelser indenfor BPU-området. Endvidere har S&M udarbejdet komplet hovedprojekt på installationer for etablering af to nye elevatorer. Anlægssum 6,9 mio. kr.

Læs mere...